TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Työllistäminen helpommaksi alle 20 hengen yrityksissä, hallitus lopettaa alle 30-vuotiaiden määräaikaisuuksien muutosten valmistelun

Jari Lindström Julkaisupäivä 5.7.2018 14.25 Blogit TEM

Suomen talous on lähtenyt hyvään vauhtiin. Työttömyys on laskenut ja avoimet työpaikat lisääntyneet ennätyksellisesti. On korkea aika huolehtia myös siitä, että työvoiman saatavuus ei muodostu yrityksille uudeksi kasvun pullonkaulaksi.

Hallitus lähetti tänään lausunnolle työsopimuslain muutosesityksen työllistymiskynnyksen alentamisesta alle 20 työntekijän yrityksissä, josta sovittiin kevään kehysriihessä.

Sen sijaan päätimme lopettaa alle 30-vuotiaiden nuorten määräaikaisuuden perusteita koskevan muutosesityksen valmistelun. Perustuslain ja kansainväliset velvoitteet täyttävä malli olisi ollut mahdollista tehdä, mutta se olisi ollut hyvin byrokraattinen ja sen vaikuttavuus heikko.

Emme kuitenkaan ole unohtamassa esityksen varsinaista tavoitetta eli nuorisotyöttömyyden alentamista. Olemme sopineet, että seuraavassa budjettiriihessä hallitus aikoo tehdä muita toimia sen alentamiseksi.

Varmasti jotkut iloitsevat siitä, että tämä muutos ei nyt etene, mutta minä en. Kyseisen toimenpiteen tarkoitus oli saada työttömiä nuoria helpommin työelämään kiinni ja tätä tuskin kukaan vastustaa. Valitettavasti hyvin toimivaa ja vaikuttavaa mallia, joka samalla täyttäisi perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden asettamat erittäin perustellut reunaehdot, emme pystyneet tekemään.

Emme kuitenkaan ole unohtamassa esityksen varsinaista tavoitetta eli nuorisotyöttömyyden alentamista. Olemme sopineet, että seuraavassa budjettiriihessä hallitus aikoo tehdä muita toimia sen alentamiseksi.

Suurin osa työpaikoista syntyy pieniin yrityksiin

Työsopimuslain irtisanomissuojaa koskevilla muutoksilla pyritään alentamaan työllistämiskynnystä alle 20 työntekijän yrityksissä sallimalla työntekijän irtisanominen nykyistä vähäisemmillä perusteilla. Syy yksinkertainen: tänä päivänä suurin osa työpaikoista syntyy pieniin yrityksiin. Ja mitä pienempi yritys, sitä suurempi rekrytointiriski jopa yhden uuden työntekijän osalta.

Ymmärrän oikein hyvin, että olemme erittäin herkän asian kanssa tekemisissä. Irtisanomisen perustelut pitää olla kestävät myös jatkossa. Meillä on perustuslaki ja kansainväliset sopimukset, jotka määrittelevät sen, miten ihmisiä voidaan irtisanoa

Esitystä on jatkokehitetty sitten kehysriihen, mutta valmis se ei vielä ole. Haluammekin perusteltua ja kriittistä palautetta esityksestä. Työmarkkinajärjestöjä olemme kuulleet esitysten tiimoilta jo aikaisemmin. Yhteistyö heidän kanssaan jatkuu. Valmis esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle loppuvuodesta.

Tavoitteena on, että pienet yritykset uskaltaisivat palkata uusia työntekijöitä useammin, kun riskejä virherekrytoinneista voitaisiin hallita nykyistä paremmin. Ottaen huomioon suomalaisen yrityskentän pienyritysvaltaisuuden työllistämisen potentiaali on pitkälti pienissä yrityksissä. Henkilöstömäärältään isommissa yrityksissä sääntely jäisi tällä esityksellä nykyiselleen. Yli 20 hengen yritysten  irtisanomissäännöksissä tarkastellaan yt-lain selvityshenkilöiden toimesta, kuten kehysriihessä keväällä myös päätettiin.

Esityksen lausunnonantoaika päättyy 16.8.2018.

Jari Lindström, työministeri

1 Kommentti

Syötä kommenttisi tähän.