TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Työllisyyden edistäminen edellyttää kylmää päätä

Jari Lindström Julkaisupäivä 21.12.2017 14.21 Blogit

Olen viime päivinä saanut yhteydenottoja työttömiltä, jotka kokevat hallituksen työllisyyspolitiikan epäoikeudenmukaiseksi. Kritiikkiä on tullut erityisesti työttömyysturvan aktiivimallista. Ymmärrän hyvin työttömien tuskan, sillä olen ollut itsekin työtön.

Aktiivimallissa on omat ongelmansa ja otan nöyränä vastaan siihen liittyvän kritiikin, vaikka se ei lakina minun vastuullani olekaan. Hallituksen esitys perustuu syksyllä 2016 kokoontuneen valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäen johtaman työryhmän valmistelemaan malliin ja sen valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Koko hallitus on luonnollisesti esityksen takana.

Aktiivimallilla on virkamiesten arvioiden mukaan selvä työllisyyttä edistävä vaikutus. Viime päivinä käydyssä keskustelussa on myös unohdettu täysin, että aktiivimallissa nostetaan hiukan työttömyysturvan alun tasoa. Esimerkiksi STTK:n pääekonomisti Ralf Sund onkin arvioinut, että jopa 70 prosentilla työttömistä aktiivimalli parantaa työttömyysturvan tasoa.

Yksi aktiivimallia arvostelleista on 61-vuotias Liisa, joka lähetti minulle tällä viikolla työhakemuksen ja muistutti työmarkkinoilla esiintyvästä ikärasismista. Liisan kirjeestä uutisoi Iltalehti. Ymmärrän hyvin, miten vaikeaa ikääntyneen työttömän työllistyminen on. Jos voisin muuttaa työnantajien asennetta, niin takuulla sen tekisin. Tämän takia ajoin ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille kertaluontoista mahdollisuutta päästä ennenaikaisesti eläkkeelle.

Liisa otti palautteessaan esiin myös työttömien haastattelut. Olen pahoillani siitä, että TE-toimistojen lisäresursseista ja henkilöstön parhaasta yrityksestä huolimatta kaikkia työttömiä ei ole pystytty haastattelemaan tavoiteaikataulussa. Entistä useammalla työttömällä on kuitenkin haastatteluiden lisäämisen ansiosta nyt ajantasainen työllistymissuunnitelma ja työ kaikkien työnhakijoiden tukemiseksi jatkuu.

Julkisuudessa unohtuu usein, että hallitus on lisännyt työllisyydenhoidon resursseja ja helpottanut sekä työttömyysturvalla opiskelua että yrittämisen aloittamista. Näiden myönteisten toimenpiteiden rinnalla meidän on silti oltava valmiita tekemään myös vaikeita päätöksiä työllisyyden edistämiseksi.

Työllisyysasteen nosto on kohtalon kysymys koko hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituksen kannalta. Olemme nousukauden huipulla ja velkaannumme edelleen miljardeilla joka vuosi. Kaikki toimet, joilla pääsemme sellaiselle työllisyyden tasolle, jolla varmistetaan hyvinvointiyhteiskuntamme kestävä rahoitus, eivät ole pehmeitä. Vakuutan, että näidenkin toimien vaikutukset on punnittu tarkasti.

Tänä vuonna olemme saaneet todistaa myönteistä kehitystä työmarkkinoilla. Hyvään kehitykseen ei silti tule tuudittautua. Meidän on pidettävä pää kylmänä ja jatkettava työtämme paremman työllisyysasteen puolesta.

Jari Lindström, työministeri

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.
P
Pauli 6 Vuodet sitten
Työttömien aktiivimalli
Eduskunta hyväksyi 19.12.2017 työttömiä koskevan aktiivimallin,
joka tulee voimaan vuoden 2018 alusta alkaen.
Aktiivimalli alentaa työttömyyskorvausta 4,65 %:ttia, ellei työtön
pysty osoittamaan ollensa aktiivinen lain edellyttämällä tavalla 65 päivän
tarkastelujaksolla, koskee kelan peruspäivärahaa, ansiosidonnaista ja työmarkkinatukia.
Keskeiset aktiivisuutta osoittavat toimet ovat, työnteko 18 tunnin aikana,
yrittäminen josta yrittäjätulo on vähintään 240 euroa tai olla vähintään 5 päivää
TE-palveluiden työllistymistä edistävissä palveluissa tarkastelujakson aikana.
Tämä laki on täysin järjetön kun ajetellaan, millä tavalla aktiivisuus pitäisi osoitaa.
Työnantajat päättää siitä tarvitaanko lisää työvoimaa ja kenet työnantaja valitsee,
työtön ei voi vaikuttaa valintaan, kuitenkin työtöntä rangaistaan
siitä ettei työnantajat ole tarvineet lisää työvoimaa, tai valinta ei ole kohdistunut juuri häneen.
Yritystoiminnan aloittaminen, jossa mahdollisuus soviteltuun päivärahaan
neljän kuukauden ajan.
Yrittäminen ei vain ole niin yksinkertainen asia
että työtön voidaan pakottaa lakiteitse yrittäjäksi, lisäksi TE-toimisto voi tulkita yrittäjyyden
täystyöllistäväksi, vaikka toiminta olisi tappiollista, tällöin menettää
kaikki työttömyyskorvaukset ja ainoaksi tuloksi jää sosiaaliturva.
Yrityksen toiminnan kannattavaksi saaminen 65 päivässä on mahdoton toteutaa.
Työtöntä rangaistaan siitä että hänen tieto/taitonsa, osaaminen ja kykynsä toimia
yrittäjänä eivät ole mahdollisia.
Te-palvelut ovat keskittyneet lähinnä asutuskeskuksiin, työttömät ovat eriarvoisessa asemassa
TE-palveluiden saamisen suhteen, riippuen asuinpaikasta.
Työtöntä rangaistaan siitä ettei TE-toimiston palveluita ole saatavissa paikkakunnalla jossa
hän sattuu asumaan.
Lisäksi TE-toimisto päättää palveluun pääsevät, ei työtön.
Siikalatvalla ja Pyhännällä ovat TE-palvelut kohtuuttoman kaukana.
Nyt hyväksytty laki rankaisee työtöntä siitä, että hänen mahdollisuutensa
osoittaa lain tarkoittamalla tavalla aktiivisuus on muiden päätettävissä, ei työttömän.
K
Kaarina Tonteri 6 Vuodet sitten
Lähetin sähköpostitse ehdotuksia aktiivimallin paranteluun, mm. ajatuksen, että työn antamisen ja vastaanottamisen välistä byrokratiaa sopisi vähän purkaa. Jos TE-toimistoissa olisi "lisätyöpankki" ., joka voisi välittää yksityisille ihmisille tilapäistä työvoimaa maksusta, tälle voisi olla kysyntää. Muutaman tunnin lumitöihin, pihahommiin tai kotiapuun ei viitsisi ruveta täyttämään kaikkea sitä paperipuolta, mitä viranomaiset vaativat. Näin tällaiset työt siirtyvät helposti pimeille markkinoille. Kun TE-toimiston hoitaisi laskutusyhtiöiden tapaan virallisen puolen - maksaisi palkan, veroilla ja maksuilla vähennettyinä ja lähettäisi laskun ostavalle asiakkaalle, voisi olettaa myös työttömien aktivoituvan lisätöihin. Niitähän saa tehdä 300 eurolla kuussa päivärahaetujaan menettämättä. Näin kertyisivät vaaditus tunnit aktivointimalliinkin helpommin. Monet työttömät eivät ilman apua kykene nyt vaadittaviin asioihin (jotka meistä tuntuvat vähäisiltä ja yksinkertaisilta). On masentuneita, stressaantuneita ja perusluonteeltaan pasiivisia ja sosiaalisesti avuttomia ihmisiä. Heitä ei voi hylätä aktivoitumaan yksin, se on kuin heittäisi uimataidottoman veneestä keskellä järven selkää.