TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Vahva yrittäjyyspolitiikka on niin yritysten kuin työntekijöidenkin etu

Katri Kulmuni Timo Harakka Julkaisupäivä 5.9.2019 10.12 Blogit

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja työministeri Timo HarakkaYrittäjyyden tukeminen on yksi hallitusohjelman keskeisistä kulmakivistä. Haluamme panostaa vahvaan yrittäjyyspolitiikkaan, jotta elinkeinorakenteemme monipuolistuisi ja kaiken kokoisilla yrityksillä olisi kestävän kasvun edellytykset. Näin voimme tukea myös työllisyyttä ja luoda uusia työpaikkoja.

Yrittäjyysstrategian laatiminen on yksi konkreettinen toimi. Sen tavoitteena on luoda strateginen kokonaisnäkemys yrittäjyyden olosuhteista ja haasteista kaikenkokoiset yritykset sekä nuoret kasvuyritykset mukaan lukien. Keskeistä on tunnistaa ne kriittiset politiikan painopisteet, joissa tarvitaan toimia, jotta yrittäjyys voi vahvistua.

Hallitusohjelmassa on kiinnitetty vahvasti huomiota myös yritysten kasvun tukemiseen. Kasvun esteenä on kuitenkin monesti ensimmäisen työntekijän palkkaaminen, joka on yritykselle iso päätös. Hallitusohjelmassa onkin tarkoitus valmistella sitä tukeva toimintamalli ja kokeilu. Maksutonta, yrityksen tilanteeseen yksilöityä neuvontaa työvoiman hankkimisen eri tavoista ja työnantajuudesta saa jo nyt esimerkiksi TE-palveluiden Työllistä taidolla -palvelun kautta.

Haluamme tehdä palkkatuen käytöstä mahdollisimman helppoa ja nopeaa työnantajille

Yritysten kasvun tukemiseksi ja rekrytoinnin helpottamiseksi hallitusohjelmassa on myös sitouduttu palkkatuen käytön merkittävään lisäämiseen. On todettu, että työllistäminen yrityksiin palkkatuella on ammatillisen työvoimakoulutuksen lisäksi tehokasta ja vaikuttavaa. Siitä on saatu hyviä tuloksia erityisesti pitkäaikaistyöttömien, vähän koulutettujen ja ikääntyvien kohdalla.

Haluamme tehdä palkkatuen käytöstä mahdollisimman helppoa ja nopeaa työnantajille – tästä on tarkoitus tehdä uusia nopeita avauksia jo budjettiriihessä. Työllisyyden edistämisen ministeriryhmä valmistelee varsinaiset toimenpide-ehdotukset palkkatuen käytön lisäämiseksi kevään kehysriiheen.

On erittäin tärkeää, että myös pk-yrittäjät jaksavat tehdä työtään ja pysyä innovatiivisina

Yrittäjien arjessa jaksamiseen ja hyvän työkyvyn ylläpitämiseen on kiinnitetty vasta viime vuosina kunnolla huomiota. Pidämme erittäin tärkeänä, että yrittäjät – myös pk-yrittäjät – jaksavat tehdä työtään ja pysyä innovatiivisina. Haluammekin nostaa yrittäjien jaksamisen vahvasti esille tulevassa yrittäjyysstrategiassa.

Tämän vuoden Yrittäjän päivän teemana on yrittäjyyskasvatus. Tavoitteena on kohottaa yrittäjyyden arvostusta ja tuoda esille erilaisia yrittäjyyden mahdollisuuksia. Yrittäjämäisiä valmiuksia – yrittäjyystaitoja ja -asennetta – tarvitsevat jatkossa muuttuvassa työelämässä muutkin kuin yrittäjät.

Yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi on Suomessa viime vuosina tehty paljon työtä ja erityisesti nuorten asenteet yrittäjyyteen ovat muuttuneet myönteisimmiksi. Myönteiset asenteet johtavat myös yhä useammin yrittäjyyteen.

Yrittäjyystaitoja ja -asennetta tarvitsevat muuttuvassa työelämässä muutkin kuin yrittäjät

Työelämän muutosten myötä Suomeenkin on syntynyt uudenlaista yrittäjyyttä. Kokopäiväisen palkkatyön sijasta entistä useampi työllistää itsensä jo nyt osa-aikaisesti palkkatyössä tai ostopalveluna esimerkiksi oman yrityksen kautta. Vaihtoehdot ovat lisääntyneet ja erityisesti yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille on tärkeää löytää oikean tiedon lähteille.

Aloittaa voi esimerkiksi suomi.fi/yritykselle-verkkopalvelusta. Sieltä löytyy mm. YritysSuomi-puhelinpalvelu, joka neuvoo sekä yrityksen perustajia että kasvuun tähtääviä, jo toimivia yrityksiä. Talousapu-neuvontapalvelu auttaa puolestaan maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä.

Myös työ- ja elinkeinopalvelut tukevat monin tavoin yrittäjyyttä. Tarjolla on monipuolisia palveluja niin yrittäjille, yrittämisestä kiinnostuneille kuin aloittavillekin yrittäjille. Apua löytyy myös työntekijän rekrytointiin. ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut tarjoavat puolestaan liiketoiminnan analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja jo vauhtiin päässeille pk-yrityksille.

Polku yrittäjyyteen voi nykyään alkaa hyvin nuorena. Haluamme osaltamme viitoittaa tietä muuttuvassa työelämässä kohti yrittäjäystävällistä, kasvua ja työllisyyttä tukevaa yhteiskuntaa. Siitä hyötyvät kaikki.

Hyvää Yrittäjän päivää!

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni                              Työministeri Timo Harakka


Lisätiedot

Yrittäjän päivää on juhlittu vuodesta 1997 lähtien. Tämän vuoden Yrittäjän päivän pääjuhla järjestetään tänä vuonna Tampereella ja järjestelyistä vastaa Tampereen kauppakamari. Pääjuhlan teemana on yrittäjyyskasvatus perusopetuksesta korkeakouluun. Tapahtuman vastuullinen järjestäjä on Yrittäjän Päivä -säätiö, jossa on mukana elinkeinoelämän ja yrittäjien edustajia.

https://www.yrittajanpaiva.fi, #yrittäjänpäivä

Tietoa yrityksen perustamisesta 

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Työ- ja elinkeinopalvelut yrittäjille ja työnantajille

Tietoa työvoiman hankinnasta – Työllistä taidolla-hanke

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.