TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Virkamiehen riippumattomuus on meille kunnia-asia

Jari Gustafsson Julkaisupäivä 26.10.2018 15.01 Blogit TEM

Eduskunnan kyselytunnilla 25.10.2018 sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kyseenalaisti voimakkaasti työ- ja elinkeinoministeriön virkakunnan objektiivisuuden työntekijöiden irtisanomissuojaa koskevan lain valmistelussa.

Vastaavia puheenvuoroja on tämän prosessin aikana kuulunut muitakin. Näiden kommenttien johdosta haluan painokkaasti tuoda esiin, että virkamiehen objektiivisuuden ja puolueettomuuden, sekä viime kädessä koko virkavastuullisen toiminnan julkinen kyseenalaistaminen on paitsi vakava, myös erittäin loukkaava ja leimaava väite.

Ministeriön virkamiehet toimivat Suomessa valtioneuvoston, eivät oman agendansa palveluksessa. Osastopäälliköillä on esimiehensä - kansliapäällikkö ja ministeri. Osastopäällikön integriteettiä kyseenalaistavat arviot leimaavat koko ministeriön ja myös valtioneuvostojohtoisen virkamiesvalmistelun.

Edustaja Lindtmanin sanankäytössä, kuten myös eräissä lehdissä olleet saman sävyiset kirjoitukset kyseenalaistavat koko virkamiesvalmistelun arvopohjan. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys ja keskustelun tulisi tällöin lähteä faktoihin perustuvasta analyysistä eikä poliittisluonteisista heitoista, mielipidevaikuttamisesta tai medianäkyvyyden tavoittelusta.

Virkamiehellä on aina työhistoriansa ja työuran aikana kertynyt verkostonsa. Etiikkakeskusteluilla ja karenssisääntelyllä on viime aikoina kiinnitetty huomiota virkamiesten esteellisyyksiin työpaikan vaihdoksissa.

Olen vankasti sitä mieltä, että ei ole tarkoituksenmukaista rajata tai estää ansioituneiden ihmisten etenemistä koko loppu-uran ajaksi sillä perusteella, että työkokemusta on kertynyt eri sektoreilta. Päinvastoin, työntekijöiden liikkuvuutta ja verkostoitumista sektorien välillä on yleisesti pyritty lisää-mään. Monipuolinen sidosryhmätuntemus ja työkokemus on virkanimityksissä yleisesti ansioituneisuutta osoittava tekijä ja näin tulee olla jatkossakin.

Suomalaisen virkakunnan korkea integriteetti on kansainvälisestikin tunnustettu tosiasia. Tehokas, luotettava ja lahjomaton julkinen sektori on iso kansallinen voimavara. Valtioneuvoston virkakunnan lainvalmistelijat tekevät joka päivä parhaansa täyttääkseen virkamiehen huoneentaulun sanoman valtion palvelemisesta parhaalla tavalla, kunnian ja omantunnon kautta. 

Jari Gustafsson, kansliapäällikkö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.
M
Mauri 5 Vuodet sitten
Kiitos hyvästä blogista.

Myöa oman kokemukseni mukaan TEM:n ja muidenkin ministeriöiden virkahenkilöillä on korkea intensiteetti.

Yksi muototekninen seikka. Olisi kiva, jos viitteet olisivat kunnossa. Blogeissa on tapana käyttää esim. linkkejä. Eli esimerkiksi "Antti Lindtman kyseenalaisti " ja siihen linkki lähteeseen, josta asia selviää . On sitten viitteet kunnossa, sitä kautta uskottavampi teksti ja parempi lukukokemus myös lukijalle.