TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöllä osaajia yrityksiin – Digitalisaatio Akatemia Vaasassa

Tiina Hanhike Mari K. Niemi Julkaisupäivä 27.4.2021 13.41 Blogit

Mari K. Niemi ja Tiina Hanhike

Osaavan työvoiman saatavuus on alkanut muodostua suureksi kasvun ja kilpailukyvyn esteeksi Suomessa. Erityisesti osaajavaje näkyy vaativimmissa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostuksia edellyttävissä tehtävissä.

Vaasalainen yritys kärsi digiosaajapulasta, eikä se ollut murheineen yksin. Voivottelun sijaan digitaalisia palveluja kehittävässä Devatus Oy:ssä keksittiin idea, jolla lähteä tilannetta korjaamaan. Alueen yritykset perustivat yhdessä Digitalisaatio Akatemian, joka tarjoaa opiskelijoille uusimpiin teknologioihin liittyvää, yritysten tarpeista lähtevää koulutusta. Kun mukaan lähti myös kolme alueen korkeakoulua, oli alueen elinvoiman eteen työskentelevä porukka koossa.

Opiskelijoiden digitaitojen vahvistaminen ratkaisuna alueen osaajapulaan

Vaasan seudun energia-alan yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön tavoitteena oli löytää keinoja osaajapulan taltuttamiseen. Akatemian kehittämistä tukemaan lähtivät myös Vaasan yliopiston InnoLabin tutkijat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tuella. TEM:n rahoittamassa tutkimus- ja kehityshankkeessa syntyi Digitalisaatio Akatemia  malli. Mallia on hankkeen aikana esitelty ja välitetty myös Lappeenrannan ja Lahden alueille.

Yritysten kannalta osaajapula näyttäytyy monitahoisena. Ensinnäkin liian monet opiskelijat jättävät Vaasan – tai koko Suomen. Toiseksi yritysten digiosaamiseen liittyvät tarpeet vaihtuvat nopeasti ja vaihtelevat myös yrityskohtaisesti. Kolmanneksi oli huomattu, että valmistuvien taidot työskennellä projektitehtävissä ja heidän yleinen työelämän tuntemuksensa voisivat olla vahvemmat.

Digitalisaatio Akatemia on tarjonnut käytännönläheistä koulutusta opiskelijoille muun muassa kyberturvallisuudesta ja datatieteistä. Viimeisiä opintovuosiaan suorittavat korkeakouluopiskelijat pääsevät perehtymään energia-alan digitalisaatioon yritysten avulla. Kumppaniyritykset ovat sitoutuneet osallistumaan aktiivisesti niin opiskelijoiden ohjaamiseen kuin päättötöiden tarjoamiseen. Kumppaniyritykset ovat mukana antamassa opetusta, ja harjoitustehtävät ovat mahdollisimman todellisia yritysten projekteja tai ratkottavia ongelmia.

Alueen toimijoiden yhteistyö on vastannut seudun elinkeinoelämän osaajapulaan vahvistamalla Vaasassa opiskelevien kotimaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden digitaitoja ja tukemalla heidän työllistymistään alueen yrityksiin. Tavoitteena on koko ajan ollut myös alueen pitovoiman lisääminen – saada yhä useampi Vaasan alueen korkeakouluissa opiskeleva opiskelija, olipa hän Suomesta tai ulkomailta, jäämään paikkakunnalle.

Käytännössä Digitalisaatio Akatemia helpotti ja nopeutti opiskelijoiden ja yritysten kohtaamista. Moni opiskelija ei tuntenut seudun energia-alalla tarjoutuvia kansainvälisiä uramahdollisuuksia. Etenkin ulkomaisille opiskelijoille Akatemian tarjoamat verkostot, yrityksiin tutustuminen ja ylipäänsä näköalapaikka suomalaiseen työelämään oli arvokas lisä korkeakouluopintoihin. Projektimainen monitieteinen työskentely, uusimmat digitaidot ja työelämän käytäntöjen ymmärrys vahvistivat opiskelijoiden valmiuksia työelämään.

Mielenkiintoinen työpaikka saa opiskelijan jäämään opiskelupaikkakunnalle

Vaikka Vaasan useat korkeakoulut tuovat kaupunkiin runsaasti opiskelijoita Suomesta ja ulkomailta, liian monet myös jättävät kaupungin. Eikä tämä ole vain Vaasan ongelma, samassa tilanteessa ovat monet muutkin Suomen yliopistokaupungit.

Korkeakoulut ja yritykset ovat luonteva työpari osaajapulan ratkaisemisessa, sillä siinä missä korkeakoulut tuovat opiskelijoita alueille, yritykset voivat heitä työllistää. Mielenkiintoinen työpaikka on asia, joka saa opiskelijan jäämään valmistumisensa jälkeen opiskelupaikkakunnalle. Myös sosiaalisilla suhteilla ja työn ulkopuolisella elämällä on merkitystä – osa Digitalisaatio Akatemian ulkomaisista opiskelijoista kertoi vasta akatemiassa tutustuneensa suomalaisiin opiskelijoihin.

Hankkeen 27.4.2021 julkaistussa loppuraportissa käsitellään verkostoyhteistyön mahdollisuuksia sekä haasteita käytännön tasolla. Digitalisaatio Akatemia -malli on tutkijoiden mukaan lupaava, mutta kehitettävääkin löytyi. Tärkeää on joustavuus ja avoin dialogi kaikkien tahojen kesken, osaajia itseään unohtamatta.

Hieno asia Vaasassa toteutetussa Digitalisaatio Akatemiassa on nopea ja kokeileva toiminta; yhdessä liikkeelle lähteminen todellisen ongelman ratkaisemiseksi. Toimintaa voi kyllä kehittää sitten matkan varrella.

Vaasassa luotu malli on yksi konkreettinen avaus yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöhön osaajapulaan vastaamiseksi. Verkostomaisessa yhteistyössä yritykset saivat yhteyden koulutettuun työvoimaan. Opiskelijat taas saivat tietoa yritysten osaamistarpeista, digiosaamista ja yhteistyötaitoja itselleen sekä ennen kaikkea työpaikan löytymistä tukevia ammatillisia verkostoja.

Nuoren sukupolven ammatillisissa toiveissa korostuu halu tehdä merkityksellistä työtä ja viettää elämyksellistä vapaa-aikaa.  Digitalisaatio Akatemiassa heille avautuu sekin, että Vaasassa on mahdollista paitsi elää lähellä luontoa, myös tehdä kansainvälistä uraa työskennellen ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta elintärkeällä energiasektorilla.

erityisasiantuntija Tiina Hanhike, työ- ja elinkeinoministeriö
VTT, dosentti Mari K. Niemi, Digitalisaatio Akatemiaa kehittäneen hankkeen johtaja, tutkimusjohtaja E2 Tutkimuksessa

Digitalisaatio Akatemiaa koskeva loppuraportti, Talent Retention and the Development of Digital Skills: A study of the ecosystem-based Digitalisation Academy located in Vaasa, Finland
YouTube-video Digitalisaatio Akatemiasta
PDF-kuva: Digitalisaatio Akatemia malli
Uutinen 27.4.2021: Digitalisaatio Akatemia on vahvistanut yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen välillä

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.