TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Yritysten on kunnioitettava ihmisoikeuksia toiminnassaan – sääntelyä pohditaan nyt sekä Suomessa että EU:n tasolla 

Linda Piirto Julkaisupäivä 11.3.2021 16.03 Blogit

Kent Wilska ja Linda Piirto Keskustelu vastuullisen liiketoiminnan sääntelystä käy vilkkaana. Keskiössä ovat aloitteet, jotka perustuvat asianmukaiseen huolellisuuteen (due diligence). Sillä tarkoitetaan yritysten velvollisuutta toimintaan, jolla ne ehkäisevät ihmisoikeuksien toteutumiseen tai ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia. 

Euroopan komissio on ilmoittanut antavansa ensi kesänä lainsäädäntöehdotuksen yritysten kestävästä hallinnoinnista sekä asianmukaisesta huolellisuudesta. Saksan hallitus päätti vastikään antaa esityksen kansallisesta yritysvastuulaista, ja Ranska hyväksyi kansallisen huolellisuusvelvoitelain jo 2017. Myös YK:ssa neuvotellaan uudesta sopimuksesta. 

Näillä uusilla aloitteilla pyritään vastaamaan siihen ongelmaan, ettei osa valtioista halua tai kykene toimeenpanemaan ihmisoikeuksia, työelämän sääntöjä tai ympäristön suojelua koskevia kansainvälisiä normeja. Tällaisessa tilanteessa yritysten toiminnan merkitys korostuu. Yrityksillä on YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaan valtioista riippumaton vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia. 

Yritysvastuusääntelyn taustaryhmä aloitti työnsä

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama yritysvastuusääntelyn taustaryhmä aloitti työnsä 10.3.2021. Ryhmän tehtävänä on tukea ministeriön työtä sekä tulevan EU:n lainsäädäntöhankkeen että kansallisen yritysvastuulain jatkovalmistelun osalta.  

Ryhmässä on mukana elinkeinoelämän, työntekijäjärjestöjen, akatemian ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Ministeriöistä ovat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi mukana oikeusministeriö, ulkoministeriö ja ympäristöministeriö.

Kesällä 2020 julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön tilaama oikeudellinen selvitys kartoitti, millainen yrityksille lainsäädännössä asettava asianmukaisen huolellisuuden velvoite voisi olla Suomessa. Työtä jatketaan nyt selvityksen ja sen pohjalta saatujen sidosryhmälausuntojen pohjalta. 

Ennen komission lainsäädäntöehdotuksen julkistamista taustaryhmä keskittyy oikeudellisessa selvityksessä tunnistettuihin keskeisiin kokonaisuuksiin, kuten huolellisuuden sisältö, soveltamisala, raportointi, valvonta ja sanktiot. Näiden kysymysten pohdinta on olennaista niin EU-tason sääntelyä kuin mahdollista kansallista yritysvastuulakia pohdittaessa. Taustaryhmällä on seuraavan vuoden aikana ainutlaatuinen tilaisuus tarjota rakentavalla vuoropuhelulla panoksensa virkavalmisteluun.

Kent Wilska, taustaryhmän puheenjohtaja, kaupallinen neuvos, ulkoministeriö
Linda Piirto, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.