TEMatiikkaa-blogi

Yritysyhteistyöllä ja kumppanuuksilla tehoa työnvälitykseen

Jarmo Palm Julkaisupäivä 19.1.2016 13.09 Blogit
Hallitusohjelma patistaa kärkihankkeessaan ”Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi” kirkastamaan TE-palvelujen ydintehtäväksi työnvälityksen. Tavoite on itsestäänselvyys, sillä mikä TE-palveluissa voisi olla tärkeämpää kuin auttaa yrityksiä työvoiman saannissa ja työnhakijoita työpaikan löytämisessä?
 

Työnvälityksen kärkihankkeessa vahvistetaan julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten ja muiden työnantajayritysten kanssa. Asia ei sinänsä ole uusi. Yrityslähtöisyys ja yritysyhteistyön vahvistaminen on ollut TE-palvelujen kehitystyön keskeinen sisältö vuosien ajan. Toiminnan laajuutta kuvaa esimerkiksi se, että vuonna 2015 TE-palveluista tehtiin yrityksiin lähes 20 000 yrityskäyntiä. Muu kontaktointi siihen vielä päälle.

Myös tulokset vaikuttavat lupaavilta. Valmistumassa olevan tutkimuksen alustavien tulosten mukaan jopa 70 prosenttia yrityskäynneistä johtaa jonkin TE-palvelun tarjoamiseen yritykselle tai ohjaukseen kumppaneiden palveluihin. Ja jopa 30 prosenttia käynneistä johtaa uuden ns. piilotyöpaikan löytymiseen työnhakijoille.

Yksi osa TE-palvelujen yrityslähtöistä toimintamallia on kiinnittää palveluja yhä tiiviimmin Yritys-Suomen ja Team Finlandin palvelukokonaisuuksiin ja parantaa tätä kautta yritysten kokonaisvaltaista palvelua ja vaikuttavuutta. Samoin yrittäjäjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on vahvasti agendalla.

TE-palveluissa kohdataan sekä yritys- että henkilöasiakkaita enemmän kuin muissa TEM:n konsernin yrityspalveluissa. Laajaa asiakasrajapintaa voitaisiin hyödyntää asiakasohjauksen kautta huomattavasti nykyistä enemmän myös muissa TEM-konsernin palveluissa. Jalkapalloanalogiaa käyttäen TE-palveluilla voisi olla esimerkiksi yritysten kansainvälistymistä edistävissä palveluissa keskeinen rooli ”syöttäjänä maaleja laukovalle Messille”.

Julkinen työnvälitys on tulevaisuudessa yhä enemmän itsenäisen toimijan sijaan verkostoissa olevan osaamisen hallitsija. Yhteistyön vahvistaminen yksityisten rekrytointipalvelujen kanssa on keskeinen osa työnvälityksen kärkihanketta. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia vahvistetaan lisäämällä sekä sopimusperäistä (ns. kumppanuusyhteistyö) että ostopalveluyhteistyötä. Ostopalvelu- ja kumppanuusyhteistyöllä parannetaan työnvälityksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätään henkilökohtaisen työnvälityksen ja työnhaun tukea TE-palveluissa.

Vuosina 2016–2017 aikana toteutamme yhdessä yhteistyökumppaneiden sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa uudenlaisia työnvälityksen pilottikokeiluja, joilla haetaan nykyistä tehokkaampia toimintatapoja työnvälitykseen.  Ensimmäiset uudet työnvälityksen tulosperusteiset ostopalvelukokeilut käynnistyvät helmikuussa 2016.

Yhteistyökumppaneina ovat Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) ja henkilöstöpalveluyritykset.  Pilotit suunnataan erityisesti aloille, joilla osaavan työvoiman saatavuudessa on ollut eniten vaikeuksia kuten rakennus-, ICT- ja puhelinmyyntialoille sekä kausityöhön.

Toimiala- ja ammattiliitot ovat julkisen työnvälityksen keskeisiä kumppaneita. Vuoden 2015 aikana on toteutettu Akavan yhdeksän liiton ja viiden TE-toimiston kesken yhteistyöpilotti, jossa on tiivistetty yhteistyötä TE-toimistojen ja Akavan välillä. Pilotissa on mm. jaettu työnhakijoille työnhaku- ja uratietoa ja valmennusta ryhmille ja yksilöille. Pilotin kehittämisehdotukset valmistuvat 31.1.2016 mennessä. Tuloksia hyödynnetään tulevassa yhteistyössä muiden toimiala- ja ammattiliittojen kanssa. 

Perinteisesti julkinen työnvälitys on orientoitunut vahvasti palkkatyöhön. Uudet työpaikat ovat kuitenkin yhä useammin erimuotoista yrittäjyyttä tai perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa tapahtuvaa työtä. Ollakseen uskottavat toimija työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan yhteen sovittajana julkisen työnvälityksen on uusiuduttava ottamaan huomioon myös uudenlaiset, yleistyvät työn organisoitumisen muodot.

Osana työnvälityksen kärkihanketta lähdemme kehittämään ostopalveluja hyödyntämällä uudenlaista työnhaun tukemista sekä työhönvalmennusta mm. monipuolistamalla työnhakuvalmennusten sisältöjä yrittäjätyötä (mm. ammatinharjoittaja, freelancer, franchising, osuuskunta) tukevaksi.

Jarmo Palm, työmarkkinaneuvos, TEM

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.