Paikallisen sopimisen lakiesitys jatkovalmisteluun

12.4.2024 16.36
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut 49 lausuntoa valmisteltavista lakimuutoksista, joilla edistettäisiin paikallista sopimista. Saatua palautetta analysoidaan seuraavaksi osana jatkovalmistelua. Esitysluonnos lähetetään myös lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavaksi.

Sähkömarkkinalakia uudistava työryhmä helpottamaan sähköntuottajien ja teollisuuden investointien verkkoliityntöjä

12.4.2024 10.18
TEM
Sähkölinja suomaisemassa
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen sähkömarkkinalain uudistamiseksi lisääntyvän sähköntuotannon ja kasvavien kulutuksen kuormien integroimiseksi kantaverkkoon ja suurjännitteiseen jakeluverkkoon. Työryhmän tulee luovuttaa ehdotuksensa ministeriölle 29.11.2024 mennessä.

Elinkeinoministeri Rydman osallistuu 9. koheesiofoorumiin Brysselissä

12.4.2024 8.53
Elinkeinoministeri Wille Rydman osallistuu Euroopan komission koheesiofoorumiin Brysselissä 12.4.2024. 9. koheesiofoorumissa käsitellään Euroopan unionin koheesiopolitiikan merkitystä alueiden ja niiden asukkaiden hyvinvoinnille.

Ydinenergiakolumni: Brysselin koneeseen kannattaa astua

11.4.2024 15.17
TEM
Juho Korteniemi
”Ydinenergialla tuotetulle sähkölle oli kylmillä talvikeleillä todellakin kysyntää. Aiempaa haastavampi energiamarkkinatilanne on lisännyt ymmärrystä ydinenergian käytölle myös ympäri Eurooppaa. Kannustankin suomalaisia aktiivisuuteen EU:n suuntaan. Brysselin koneeseen kannattaa astua”, kirjoittaa teollisuusneuvos Juho Korteniemi kolumnissaan.

Lakiluonnos valtion uudesta pääomasijoitusyhtiöstä lausuntokierrokselle

10.4.2024 15.08
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 10.4.-8.5.2024 lausuntokierroksen valtion uuden pääomasijoitusyhtiön lakiluonnoksesta. Uudelle yhtiölle annetaan nykyistä vahvemmin talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä.

Tutustu myös

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien julkinen tietopalvelu sisältää tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista y-tunnuksittain. Tarkoituksena on tehostaa yritystukien läpinäkyvyyttä ja seurantaa sekä antaa tietoa tukien kohdentumisesta ja kehittymisestä.

Yritystukien tietopalvelu

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, kuusi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Sisäministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri