Muutos neuvottelukunnan kokoonpanossa TEM/2024/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritystukineuvottelukunnan kokoonpanon muutos

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Johtava asiantuntija Anne Rothovius, p. +358 295 063 532

Asia

Taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain (429/2016) 6 §:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii yritystukineuvottelukunta. Valtioneuvosto asettaa yritystukineuvottelukunnan sekä nimeää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Osastopäällikkö Ilona Lundströmin virkasuhde työ- ja elinkeinoministeriöön on päättynyt. Hänen tilalleen ehdotetaan nimettäväksi osastopäällikkö Juhapekka Ristola. Erityisasiantuntija Saara Ikkelän tilalle opetus- ja kulttuuriministeriöstä nimetään jäseneksi lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi 28.2.2025 saakka. Eerikki Nurmen tilalle ehdotetaan nimettäväksi Saara Ikkelä 1.3.2025 lukien. Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto on ilmoittanut, että osaston edustus yritystukineuvottelukunnassa toistaiseksi päättyy.

Esitys

Valtioneuvosto

myöntää eron innovaatiot ja yritysrahoitusosaston osastopäällikkö Ilona Lundströmille yritystuki-neuvottelukunnan puheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen puheenjohtajaksi osastopäällikkö Juhapekka Ristolan 16.5.2024 lukien yritystukineuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2025 saakka,

myöntää eron erityisasiantuntija Saara Ikkelälle yritystukineuvottelukunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen jäseneksi lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmen 16.5.2024 lukien sekä myöntää eron Eerikki Nurmelle ja nimeää hänen tilalleen erityisasiantuntija Saara Ikkelän 1.3.2025 lukien yritystukineuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2025 saakka sekä

myöntää eron teollisuusneuvos Pekka Grönlundille jäsenen tehtävästä 16.5.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.