Hoppa till innehåll

Arbetet med att göra företagslagstiftningen smidigare fortsätter genom att man förenhetligar bedömningen av lagförslagens börda och för dialog med intressentgrupperna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2020 12.00 | Publicerad på svenska 4.12.2020 kl. 14.25
Nyhet
Kuvituskuva, jossa silmälasipäinen mieshenkilö käy läpi papereita toisen ihmisen kanssa pöydän ääressä. Heidän vierellään on avattuna harmaa läppäri.

Arbetet för att göra företagslagstiftningen smidigare utförs i samarbete med intressentgrupperna. Ett praktiskt sätt att göra den lagstiftning som är under beredning smidigare är principen en in, en ut och försöket med denna princip utvidgas i statsrådets arbete.

Arbetet med att göra företagslagstiftningen smidigare fortsätter under den pågående regeringsperioden i en arbetsgrupp som består av företrädare för olika ministerier. Ordförande för arbetsgruppen är arbetsministerns statssekreterare Ville Kopra.

Den onödiga regleringsbördan försvagar företagens konkurrenskraft och marknadens funktion. Ur företagens synvinkel kan regleringen göras smidigare bl.a. genom att man erbjuder bättre handledning och rådgivning, utvecklar de elektroniska tjänsterna, inför gemensamma datalager och förtydligar bestämmelserna.

– Den överdrivna byråkratin och onödiga kostnader kan minskas till exempel genom att olika myndigheters elektroniska kommunikation utvecklas. Den onödiga regleringsbördan bromsar den ekonomiska tillväxten och försvagar därmed vår konkurrenskraft. Detta har slutligen konsekvenser också för sysselsättningen, säger statssekreterare Ville Kopra.

I arbetet med att göra lagstiftningen smidigare strävar man dock efter ändamålsenlighet, och avsikten är inte att minska den lagstiftning som behövs.

Försöket med projektet en in, en ut utvidgas

Ett sätt att lätta upp regleringen är att utvidga principen en in, en ut, som har prövats i arbetet i statsrådet. Syftet med försöket är att dämpa den ökade regleringsbördan för företagen. I den första fasen av försöket förbättras och systematiseras den kvantitativa bedömningen av regleringsbördan vid de olika ministerierna.

Principen en in, en ut syftar till att dämpa ökningen av regleringsbördan. Tillämpningen av principen innebär att man ställer upp ett mål om att ersätta företagens ökade regleringsbörda med en motsvarande minskning av bördan i ett annat sammanhang.
För detta ändamål har arbets- och näringsministeriet utvecklat en räknare för regleringsbördan.

Den hjälper till att bedöma regleringsbördan och skapar en ram med hjälp av vilken olika kostnadseffekter kan jämföras. Avsikten är att en harmonisering av bedömningen av regleringsbördan ska ses över före utgången av 2021.

Arbetet med att göra arbetet smidigare fortsätter som en dialog med intressentgrupperna

Regeringsårets projekt för smidigare företagslagstiftning presenterades vid ett möte för intressentgrupperna som ordnades av arbets- och näringsministeriet 3.12.2020.

– Det är viktigt med en regelbunden dialog med intressentgrupperna. Vi har för avsikt att samla in initiativ från intressentgrupper i takt med att projektet framskrider för att få regleringen av företag att fungera ännu bättre, berättar statssekreterare Kopra.

Ytterligare upplysningar:
Ville Kopra, arbetsministerns statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 826 1358
Anu Laitinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7164
Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7066

Tillbaka till toppen