Hoppa till innehåll

Förhandsuppgifter om SMF-barometern: Största delen av företagen är nöjda med företagsstöden i coronaläget, men det finns behov av mer flexibilitet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2020 9.10 | Publicerad på svenska 21.8.2020 kl. 15.44
Pressmeddelande

En fjärdedel av företagen upplevde till och med att coronakrisen förbättrat företagets situation, medan en fjärdedel inte tror att företaget återhämtar sig, framgår av förhandsuppgifterna i SMF-företagsbarometern.  Över 75 procent av SMF-företagen upplever att företagsstöden i samband med coronaläget väl eller i viss mån motsvarade företagets behov. Företagen vill dock ha mer flexibilitet när det gäller återhämtningen.

Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet följer företagarnas konjunkturförväntningar med hjälp av SMF-företagsbarometern som görs två gånger om året. Eftersom detta år är mycket ovanligt för företagen på grund av coronakrisen, tillfrågades företagen nu om deras erfarenheter av krisen och de reformer som gjorts för att hjälpa företagen. De publiceras på förhand, fristående från SMF-företagsbarometern. Enkäten besvarades av företrädare för 4 700 små och medelstora företag.

– Förhandsuppgifter om SMF-företagsbarometern visar att coronaläget har påverkat företagen på mycket olika sätt. En del har kunnat förnya sig till följd av krisen, medan andras affärsverksamhet var stillastående. Detta visar också hur svårt det är att föra politik. Regeringen reagerade dock snabbt på situationen, och största delen av företagen upplever att de har dragit nytta av företagsstöden i coronaläget, säger näringsminister Mika Lintilä.

Möjligheten till snabb permittering hjälpte företagen att behålla arbetstillfällen

Under den första vågen av coronaepidemin stannade affärsverksamheten av hos nästan vart fjärde SMF-företag.

Förkortningen av tiden för meddelande om permittering var det viktigaste sättet för små och medelstora företag att trygga verksamheten och arbetsplatserna. Den valdes av 27 procent av respondenterna. Det centrala för att verksamheten skulle fortsätta var också möjligheten till ändringar i förskottsskatterna (18 %). Möjligheten att häva anställningsförhållandena under prövotiden på produktionsmässiga och ekonomiska grunder var också ett viktigt sätt att klara sig (16 %).

– Förutom de direkta företagsstöden och lånen ökade regeringen flexibiliteten i företagens verksamhet under coronaepidemins första våg, såsom permitteringstiderna och betalningen av skatter. Det är en bra nyhet att företagen har varit nöjda med dessa mångsidiga metoder, konstaterar minister Lintilä.

Drygt hälften av företagen behövde stöd – endast få vågade ansöka om lån

Av krisstöden har de mest använda stöden varit Business Finlands och NTM-centralernas utvecklingsstöd samt stödet för ensamföretagare och det temporära utkomstskyddet för företagare. Hela 42 procent av SMF-företagen har kämpat sig igenom våren utan att använda sig av de krisstöd som stått till buds.

Mångfalden av stödformer och ändringar i systemet har varit problematiska för många små och medelstora företag. Trots detta upplever över 75 procent av företagen att företagsstöden åtminstone i viss mån motsvarade företagets behov.

– Att endast få små och medelstora företag har vågat ansöka om lån torde berätta om företagens osäkra framtidsutsikter, säger ekonom Petri Malinen från Företagarna i Finland.

Flexibla arbetstidsarrangemang och tidsbegränsad lönesubvention skulle vara en viktig hjälp på kort sikt

Ökad arbetstidsflexibilitet skulle främja mest företagens möjligheter att klara sig vidare från coronakrisen. Det alternativet valdes av 29 procent av respondenterna. Även tidsbegränsad lönesubvention när de permitterade arbetstagarna återvänder till arbetet eller annat direkt stöd (22 %) samt en permanent förkortning av tiden för meddelande om permittering (19 %) skulle hjälpa företagen att återhämta sig.

– Coronakrisen torde förändra världen – och även företagens verksamhetsmiljö – permanent åtminstone i någon mån. Att avtala lokalt i större utsträckning skulle vara det viktigaste sättet att stärka små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar i en förändrad omvärld, förklarar chefsekonom Mika Kuismanen från Företagarna i Finland.

Företagen anser dessutom att det finns ett klart behov av att reformera företagsstödssystemet. Dessutom skulle en flexiblare arbets- och arbetstidslagstiftning enligt respondenterna förbättra företagens verksamhetsförutsättningar.

Ytterligare information:

Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3662, [email protected]
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926, [email protected]
Mika Kuismanen, chefsekonom, Företagarna i Finland, tfn 050 356 0705, [email protected]
Petri Malinen, ekonom, Företagarna i Finland, tfn 050 434 5952, [email protected]

Tillbaka till toppen