Blogg

Inlägg med taggen kunnat .

Kommunförsöken är en möjlighet att lära sig av samarbete och samutveckling

De pågående kommunförsöken är det första steget på vägen där kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster stärks i enlighet med målen för...

Det finns en stor potential i kommunala sysselsättningsförsök – därför lönar det sig att göra beredningen omsorgsfullt

Regeringen bereder kommunala sysselsättningsförsök där avsikten är att överföra vissa av arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna. Det är fråga...