Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Elinkeinoministeri Olli Rehn Pariisin ilmastosopimuksen lähetekeskustelussa eduskunnassa 18.10.2016

Työ- ja elinkeinoministeriö
18.10.2016 15.50
Uutinen

Suomen tavoitteena on luovuttaa Pariisin ilmastosopimuksen ratifiointiasiakirjansa marraskuussa New Yorkissa YK:n pääsihteerille.

- Viime joulukuussa Pariisissa solmittu ilmastosopimus velvoittaa maailman maita etsimään keinoja, joilla maapallon ilmaston keskilämpötilan nousu saataisiin pysymään selvästi alle kahdessa celsiusasteessa suhteessa esiteolliseen aikaan.

- Sopimuksessa maat sitoutuvat saavuttamaan itse määrittelemänsä päästövähennystavoitteet ja pyrkivät kasvattamaan niiden kunnianhimoa viiden vuoden välein.

- Suomi allekirjoitti Pariisin sopimuksen EU:n ja sen jäsenvaltioiden kanssa tämän vuoden huhtikuussa New Yorkissa. Tätä ennen järjestettiin laaja kansallinen lausuntokierros, joka antoi vahvan tuen ilmastosopimuksen hyväksymiselle.

- Suomi toimeenpanee Pariisin ilmastosopimusta EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhdessä asettaman päästövähennystavoitteen kautta.

- Pariisin sopimus on luonteeltaan yhdistelmäsopimus, joka sisältää EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Näin ollen EU:n ja kaikkien jäsenvaltioiden on sitouduttava sopimukseen omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti.

- Ylimääräinen ympäristöneuvosto päätti 30.9. EU-ratifioinnin nopeasta etenemisestä, minkä myötä EU-ratifiointi saattoi edetä jäsenvaltioiden ratifiointeja nopeammin.

- Pariisin sopimuksen voimaantulokynnys ylittyi keskiviikkona 5.10., kun muun muassa EU ja sen seitsemän jäsenvaltiota luovuttivat ratifiointiasiakirjansa YK:n pääsihteerille.

- Hallitus antoi eduskunnalle 13.10.2016 esityksen Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pariisin sopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan.

- Eduskunnan hyväksyntä tarvitaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluville määräyksille, joita ovat esimerkiksi päästövähennystavoitteiden antaminen ja päivittäminen. Sopimuksen muut tavoitteet ja määräykset liittyvät muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ilmastorahoitukseen ja teknologian siirtoon.

- Hallitus on edennyt ripeästi kansallisen ratifioinnin suhteen. Tavoitteena on, että Suomi voisi luovuttaa ratifiointiasiakirjansa marraskuussa New Yorkissa YK:n pääsihteerille – samaan aikaan, kun Marrakechissa on käynnissä kansainvälinen ilmastokokous.

 
Sivun alkuun