TEMatiikkaa-blogi

Työvelvollisuusrekisterin käyttöönottovalmiuden ylläpitäminen on TEM:n lakisääteinen tehtävä – tietoja voidaan kerätä vain poikkeusoloissa

Jan Hjelt Julkaisupäivä 2.12.2020 17.09 Blogit

Hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö

Julkisuuteen on noussut keskustelua terveydenhuoltoalan ammattilaisten työvelvollisuusrekisteristä. Tässä on tarkoitus avata mistä siinä on kyse.

Työvelvollisuusrekisteri on valmiuslain 103 §:ssä tarkoitettu työkalu, jonka työ- ja elinkeinoministeriö perustaa poikkeusoloissa työvelvollisuuden täytäntöönpanoa ja työvoiman ohjausta varten. Poikkeusoloissa työvelvollisuusrekisteriä käyttää työvoimaviranomainen, käytännössä TE-toimistot.

Normaalioloissa TEM:n lakisääteinen tehtävä on ylläpitää työvelvollisuusrekisterin käyttöönottovalmiutta. Käyttöönottovalmiuden ylläpitäminen on TEM:n vastuulla olevaa normaalioloissa tapahtuvaa varautumista.

Keskustelu työvelvollisuusrekisterin käyttöönotosta käynnistyi keväällä koronapandemian seurauksena. Valtioneuvosto antoi 25.3.2020 asetuksen terveydenhuollon työvelvollisuudesta, jolla viimesijaisena keinona haluttiin varmistaa työvoiman riittävyys, jotta koronaviruspandemian mahdollisesti aiheuttama työvoimapula ei vaarantaisi ihmishenkiä. Asetus oli voimassa 26.3.2020–13.4.2020 koko Suomessa ja se perustui valmiuslakiin. Työvelvollisuusasetuksen toimeenpano on viimesijainen keino turvata työvoiman riittävyys, eikä asetuksen mukaisiin toimiin ollut keväällä tarvetta ryhtyä.

Asetuksen voimassaoloaikana TEM valmisteli työvelvollisuusrekisterin perustamista ja siinä yhteydessä kerättiin tietoja eri rekistereistä valmiuslain nojalla. Kun työvelvollisuutta koskevan asetuksen voimassaolo päättyi, tämä valmistelu keskeytettiin eikä rekisteriä muodostunut.  Julkisuudessa (mm. HS 2.12.) viitattu 100 000 henkilöä liittyy rekisterin valmisteluvaiheessa tehtyihin arvioihin. Valmistelun loppuvaiheessa todellisen luvun ajateltiin olevan lähempänä 30 000:ta.

Rekisteriä ei kuitenkaan saatu valmiiksi asetuksen voimassaoloaikana ja kaikki rekisterin valmistelun yhteydessä kerätyt tiedot on poistettu 6.11.2020 lain ja palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Ministeriöllä ei siis ole käytössään mitään työvelvollisuuteen liittyviä henkilötietoja, eikä työvelvollisuusrekisteriä ole normaalioloissa olemassa.

Hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedotteita ja UKK keväältä 2020

25.3.2020 VNK: Työntekijän työvelvollisuutta koskeva valmiuslain käyttöönottoasetus eduskunnalle

27.3.2020 TEM: Työntekijän työvelvollisuus turvaa työvoiman riittävyyttä terveydenhuollossa

Kysymyksiä ja vastauksia terveydenhuollon työvelvoitteesta

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.