Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

TEM075:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia ja kotoutumisen edistämisestä annettua lakia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymisen johdosta. Lisäksi säädettäisiin hyvinvointialueille uusi tehtävä alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden tuen järjestämisessä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM075:00/2021

Asianumerot VN/20925/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 26.8.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  21/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  25.5.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia ja kotoutumisen edistämisestä annettua lakia järjestämisvastuun muutoksen johdosta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi hyvinvointialueille uusi tehtävä liittyen asumisen järjestämiseen perheryhmäkodeissa.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöMira Karppanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anna Aaltonen, Asiantuntija
puh. +358 295 047 097
[email protected]

Yhteyshenkilö
Mira Karppanen, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 047 293
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tehdä työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettuun lakiin sekä kotoutumislakiin välttämättömät muutokset, jotka liittyvät hyvinvointialueiden sote-järjestämisvastuuseen.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia ja kotoutumisen edistämisestä annettua lakia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymisen johdosta. Lisäksi säädettäisiin hyvinvointialueille uusi tehtävä alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden tuen järjestämisessä.

Lähtökohdat

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutui kesällä 2021 annetulla lainsäädännöllä koskien uusia hyvinvointialueita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä. Vuoden 2023 alusta alkaen järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.