Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Tillväxttjänsterna kan reformeras även genom verksamhetsmässiga förändringar

Arbets- och näringsministeriet
15.1.2019 14.09 | Publicerad på svenska 22.1.2019 kl. 15.48
Nyhet

Även om de lagar som gäller tillväxttjänstreformen inte skulle bli antagna under denna regeringsperiod, kommer de pilotprojekt som gäller tillväxttjänsterna att inledas. En del av pilotprojekten för tillväxttjänster kan genomföras helt enligt planerna, medan det i fråga om en del måste göras ändringar för att de ska följa gällande lagstiftning.

Målet med tillväxttjänstreformen är framför allt att reformera och utveckla tjänsterna. Tjänsterna för arbetssökande och näringstjänsterna för företag är i vilket fall som helst i behov av förnyelse för att de bättre ska motsvara kundernas individuella servicebehov. Tjänsterna bör utvecklas oberoende av om utvecklingen genomförs som ett led i landskapsreformen eller från andra utgångspunkter.

Ett antagande med tanke på genomförandet av reformen var att de lagar som gäller tillväxttjänsterna samt de lagar som möjliggör pilotprojekten skulle ha behandlats av riksdagen under 2018. Då skulle pilotprojekten för tillväxttjänsterna ha kunnat ta vid direkt efter de regionala, kommunbaserade sysselsättningsförsök som avslutades vid utgången av 2018. Påståendena om att mattan drogs undan fötterna på de kunder som deltog i sysselsättningsförsöken stämmer dock inte: kunderna kom tillbaka till arbets- och näringsbyråerna, där de får service på samma sätt som tusentals andra kunder runtom i Finland. 

På grund av den utdragna behandlingen av de propositioner som gäller social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen har riksdagen inte kunnat behandla de lagar som gäller tillväxttjänsterna enligt tidsplanen, vilket är beklagligt men förståeligt med tanke på dess arbetsläge. 

Om det blir så att riksdagen inte hinner godkänna lagändringarna, kan pilotprojekten för tillväxttjänster dock inledas i alla fall. Erfarenheterna från de regionala, kommunbaserade sysselsättningsförsöken utnyttjas i pilotprojekten alltid när det är möjligt. 

Kommunerna blir också viktiga samarbetspartner i nästan alla pilotprojekt. I synnerhet sådana pilotprojekt som bygger på en alliansmodell lönar det sig inte över huvud taget att inleda utan starkt engagemang från kommunernas sida. Pilotprojekten i Södra och Norra Österbotten är utmärkta exempel på sådana pilotprojekt, där nyttan av samarbete mellan stat och kommun har märkts av redan vid planeringen av pilotprojekten.

Också den gällande lagstiftningen gör det möjligt att förbättra de tjänster som tillhandahålls kunderna samt det samarbete som sker mellan olika myndigheter och tjänsteproducenter. Tjänsterna kan utvecklas genom verksamhetsmässiga förändringar inom ramen för den gällande lagstiftningen.

Tillbaka till toppen