Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ministrarna Rehn och Lindström på nordiska ministermöten

Arbets- och näringsministeriet
22.11.2016 14.35
Pressmeddelande

Näringsminister Olli Rehn deltar i mötena för nordiska närings-, regionutvecklings- och energiministrar som ordnas i Helsingfors 23–24.11.2016. Justitie- och arbetsminister Jari Lindström deltar i mötet för nordiska integrationsministrar den 25 november i Köpenhamn och i mötet för nordiska arbetslivsministrar den 29 november i Helsingfors. Finland är ordförandeland för Nordiska Ministerrådet år 2016.

Mötet för regionutvecklingsministrar

De nordiska ministrar som ansvarar för regionpolitik diskuterar den 23 november under ledning av minister Rehn kommun- och regionreformer som genomförts eller pågår i de nordiska länderna. Ministrarna diskuterar också hur invandrare ska kunna vara till nytta för den regionala tillväxten. Dessutom behandlas skriftligt slutrapporterna från arbetsgrupperna i det samnordiska regionpolitiska programmet, som genomfördes 2013–2016.

Mötet för näringsministrar

På mötet för näringsministrar den 23 november berättas det om Danmarks översikt över utvecklingen av den industriella produktionen i Norden. Dessutom inleds planeringen av det nordiska närings- och innovationspolitiska programmet 2018–2021 och diskuteras vad som ska prioriteras i programmet.

Mötet för energiministrar

Energiministrarna diskuterar hur det nordiska samarbetet på området kan utvecklas, hurdan struktur de nordiska energimarknaderna har och hur strukturen ska kunna utvecklas. Dessutom diskuteras effektfrågor. Ett frukostmöte ordnas torsdagen den 24 november och dit har också inbjudits chefer för stora nordiska energibolag och nätoperatörer.

Ministrarna får också höra Jorma Ollilas inledningsanförande om utvecklingen av det strategiska samarbetet på energiområdet under de följande 5–10 åren. Ollila presenterar nu preliminära resultat ur sin rapport, som blir färdig i april 2017. Ministrarna behandlar också möjligheter till samarbete kring EU:s energiunion.

Mötet för integrationsministrar

De nordiska integrationsministrarna sammanträder i Köpenhamn den 25 november. På mötet diskuteras nordiskt samarbete inom integration samt bästa praxis speciellt när det gäller att främja sysselsättningen av invandrare.

Mötet för arbetslivsministrar

Nordiska ministerrådet för arbetsliv sammanträder under ledning av minister Lindström den 29 november i Helsingfors. På sammanträdet behandlas utmaningar i det nordiska arbetslivet och hur arbetslivet kan utvecklas utgående från den strategiska genomlysningen gjord av Poul Nielson, tidigare dansk minister och EU-kommissionär. Mötets andra huvudtema är hur flyktingar och invandrare ska kunna integreras i arbetslivet.

Dessutom diskuterar ministrarna samarbetet med Internationella arbetsorganisationen ILO. I mötet deltar ILO:s vice generaldirektör Deborah Greenfield. Efter mötet deltar ministrarna i ILO:s Global Gender Dialogue-evenemang, som ordnas i Helsingfors 29.11–30.11. Temat är jämställdhet mellan könen i arbetslivet.

Ytterligare upplysningar:

Markku Rajala, näringsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 345 8490
Sakari Puisto, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 923 4915
Tuuli-Maaria Aalto, specialsakkunnig, ANM, tfn +358 50 431 7529
Leif Ehrsten, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn +358 29 50 64920 (mötet för regionutvecklingsministrar)
Mikko Huuskonen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn +358 29 50 63732 (mötet för näringsministrar)
Hannu Lipponen, specialforskare, ANM, tfn +358 50 460 2304 (mötet för energiministrar)
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn +358 50 444 0697 (mötet för integrationsministrar)
Lippe Koivuneva, regeringsråd, ANM, tfn + 358 50 396 0076 (mötet för arbetslivsministrar)

Tillbaka till toppen