Hoppa till innehåll
Media

SMF-företagsbarometern berättar om coronavåren: Det syns lite ljus i tunneln men situationen är fortfarande svår

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2021 9.00 | Publicerad på svenska 17.2.2021 kl. 12.16
Pressmeddelande
Två personen arbetar tillsammans i SMT-företagen.

För cirka 40 procent av SMF-företagen är konjunkturläget svagare än vid denna tidpunkt för ett år sedan, men från hösten har SMF-företagens förväntningar ökat. Situationen är fortfarande svag inom alla huvudbranscher jämfört med året innan, även om en fjärdedel av företagen inom handeln nu anser att utsikterna är bättre. Uppgifterna ovan framgår av den SMF-företagsbarometer som omfattar 5 500 företagare och som publicerades den 17 februari 2021.

Även om coronakrisen fortsätter, är små och medelstora företags förväntningar på konjunkturutvecklingen inom den närmaste framtiden relativt tillitsfulla jämfört med förra hösten: 26 procent bedömer att konjunkturerna kommer att förbättras under de följande 12 månaderna och 23 procent bedömer att de kommer att försämras.

Svårast är det inom service och industri där situationen är svagare för nästan hälften av företagen jämfört med ett år tidigare. Situationen är något bättre inom handeln jämfört med de övriga huvudbranscherna, där vart fjärde företag säger att den nuvarande situationen är bättre än för ett år sedan.

Mitt under coronakrisen har små och medelstora företag försökt förnya sig

– Den coronapandemi som började förra våren fortsätter tyvärr och vi måste fortfarande vara vaksamma. Det är uppmuntrande att de SMF-företag som besvarade enkäten förväntar sig att omsättningen ska utvecklas i en positivare riktning jämfört med förra hösten, säger näringsminister Mika Lintilä.

En del företag har drabbats hårt av situationen. – I fjol strävade man efter att lindra följderna av krisen genom olika politiska åtgärder. Detta framgår också av barometerns resultat att Business Finlands och närings-, trafik- och miljöcentralernas roll som finansiärer av små och medelstora företag har stärkts, påpekar Lintilä.

– Det är utmärkt att små och medelstora företag under pandemin har satsat på förnyelse på många sätt. Det är särskilt bra också med tanke på konkurrenskraften efter pandemin att små och medelstora företag har fortsatt att samarbeta med forsknings- och läroanstalter samt högskolor också under coronakrisen, säger näringsminister Lintilä om resultaten av SMF-företagsbarometern.

Taloustutkimus Oy genomförde SMF-företagsbarometern våren 2021 som internet- och telefonenkät i december 2020 och januari 2021. Enkäten beställdes av arbets- och näringsministeriet, Företagarna i Finland och Finnvera och besvarades av 5 553 representanter för finländska SMF-företag.

Förväntningarna på antalet anställda är försiktigt positiva

Det svåra ekonomiska läget återspeglas i företagens anpassningsbehov. Just nu planerar en fjärdedel av företagen anpassningsåtgärder. Behovet har ökat med cirka tio procentenheter jämfört med ett år sedan.

Trots den exceptionella situationen har företagens förväntningar på antalet anställda blivit försiktigt positiva.

– Det här är en mycket bra nyhet, även om förändringen är liten. Företagarna gör allt de kan för att bevara jobben, säger chefsekonom Mika Kuismanen från Företagarna i Finland.

– Det allvarliga strukturella problemet på vår arbetsmarknad får dock inte hamna i skuggan av coronakrisen, eftersom problemet med tillgången på kompetent arbetskraft, särskilt inom byggbranschen och industrin, inte har försvunnit, konstaterar Kuismanen.

Små och medelstora företag bedömer att de kommer att minska sina investeringar avsevärt inom den närmaste framtiden. Inom alla huvudbranscher finns det fler företag som minskar sina investeringar än de där investeringarna ökar.

Merparten förbereder sig på tiden efter coronakrisen men investeringsläget oroar
Över hälften av SMF-företagen har förberett sig på en tid efter pandemin: 37 procent har utvecklat nya produkter och tjänster. Nästan en tredjedel av företagen har ändrat sina verksamhetssätt. Digitaliseringen har också tagit ett stort steg framåt.

– Nu är det rätt tillfälle att utnyttja små och medelstora företags innovationskänslighet och stödja dem i att uppnå en hållbar tillväxt och bättre konkurrenskraft, säger Mika Kuismanen från Företagarna i Finland.

– Investeringsutsikterna är dock svaga inom alla huvudbranscher. Nu måste man se till att man inte på något sätt ökar osäkerheten när det gäller den ekonomiska politiken, konstaterar Kuismanen.     

Tillgången till finansiering ligger på en god nivå

Den allmänna tillgången till finansiering förefaller ha bevarats på en god nivå. Av SMF-företagen rapporterade 30 procent att de anlitat extern finansiering under de senaste 12 månaderna.

Något över en tredjedel av de företag som skaffat bankfinansiering svarade att det krävdes Finnveras borgen för att få finansiering. Klart vanligast var användningen av borgen i starkt tillväxtorienterade företag. Nästan hälften av de exportföretag och små och medelstora företag inom industrin som tog emot finansiering använde också Finnveras borgen.

– Dessa tre företagsgrupper har en avgörande roll när det gäller att bygga upp en ny uppgång i ekonomin. Finnvera har förberett sig på att trygga tillgången till lånefinansiering för små och medelstora företag också under den nya tillväxten, säger Finnveras affärsdirektör Juuso Heinilä.

I SMF-företagsbarometern granskas SMF-företagens konjunkturförväntningar samt deras utveckling, tillväxt, förnyelse, internationalisering samt investeringar och finansieringssituation två gånger per år.

Ytterligare information:
Jenny-Katariina Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 658 3510, [email protected]
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 926, [email protected]
Mika Kuismanen, chefsekonom, Företagarna i Finland, tfn 050 356 0705, [email protected]
Juuso Heinilä, affärsdirektör, Finnvera Abp, tfn 029 460 2576, [email protected]

Tillbaka till toppen