Innehåll med tagg mineraalit .

Öppet samråd om reformen av gruvlagen den 29 september 2021

22.9.2021 9.02
ANM
Gruvlagen reformeras. En arbetsgrupp som stöder reformen av lagen har sammanträtt 13 gånger. Efter det öppna samråd på webben som nu ordnas för tredje gången sänds lagutkastet för politisk styrning och på remiss. Arbetsgruppen sammanträder åtminstone i november och december.

Utredning: Det finns både en vilja och en social beställning för återvinning av utvinningsavfall

1.7.2021 11.52
ANM
Aktörerna inom gruvbranschen vill återvinna utvinningsavfallet mer effektivt än för närvarande. Det finns en stark social beställning för detta, eftersom branschen har ett hårt tryck på att driva verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Detta framgår av arbets- och näringsministeriets förstudie som publicerades den 1 juli 2021. Förstudien syftade till att kartlägga nuläget i fråga om återvinning av utvinningsavfall.

Regeringens proposition om konfliktmineraler förbättrar anskaffningskedjornas transparens och främjar ansvarsfull anskaffning

29.10.2020 14.10
ANM
Den 29 oktober 2020 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa. Ett syfte med regeringspropositionen är att förbättra anskaffningskedjornas transparens.

Finland och Sverige vill ha ett certifikat för hållbara mineraler inom gruvsektorn

12.3.2018 16.58
ANM
Näringsminister Mika Lintilä träffade Sveriges näringsminister Mikael Damberg i Bryssel måndagen den 12 mars 2018. Ministrarna kom överens om att länderna i samarbete ska inleda förberedelser för att skapa ett ansvarscertifikat för produkter inom gruvsektorn. Syftet med certifikatet är att berätta om ansvarstagandet i hela produktionskedjan för olika produkter, till exempel batterier, allt från brytning och tillverkning till användning och återvinning.

Minister Lintilä leder mötena för Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik den 16 - 17 september 

31.8.2021 12.52
ANM
Kuvassa ministeri Mika Lintilä
Finland som är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 ordnar de nordiska ministermötena. Näringsminister Mika Lintilä leder ordet på  de tre hybridmöten i ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-TILLVÄXT) som ordnas med närings- och regionministrarna den 16 september och med energiministrarna den 17 september. 

Branschrapport: gruvdriften fortsätter på stabil nivå, stora fluktuationer i råvarupriserna

22.6.2021 15.25
ANM
Läget för gruvorna är stabilt och de investeringar som gjorts ger allt bättre kontinuitet i verksamheten. Metallförädlarna är till stor del beroende av importerade sliger. Under det senaste halvåret har priserna på flera råvaror stigit betydligt på grund av den ekonomiska återhämtningen i Kina. Detta framgår av den branschrapport om gruvindustrin som arbets- och näringsministeriet publicerade den 22 juni 2021.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna