Kontaktuppgifter: kanslichefen och understatssekreterarna

 

Alexandersgatan 4, PB 32, 00023 STATSRÅDET
 

Kanslichef Timo Jaatinen
förnamn.efternamn (at)gov.fi

Kanslichefens sekreterare Pia Högström
tfn 029 50 63503
förnamn.efternamn (at)gov.fi


Understatssekreterare Petri Peltonen
tfn 029 506 3662
förnamn.efternamn (at)gov.fi

Sekreterare Helena Sarvas-Seppänen
tfn 029 50 63282
förnamn.efternamn (at)gov.fi
 

Understatssekreterare Elina Pylkkänen
tfn 029 50 47474
förnamn.efternamn(at)gov.fi

Sekreterare Monika Alstela
tfn 029 50 47225
förnamn.efternamn (at)gov.fi