Kanslichefens kontaktuppgifter

 

Alexandersgatan 4, PB 32, 00023 STATSRÅDET
 

Kanslichef Raimo Luoma (fr.o.m.1.9.2020)
förnamn.efternamn (at) tem.fi

Kanslichefens sekreterare Pia Högström
tfn 029 50 63503
förnamn.efternamn (at) tem.fi

Understatssekreterare Petri Peltonen
tfn 029 506 3662
förnamn.efternamn (at) tem.fi

Konsultativ tjänsteman Minna Tukiainen
tfn. 029 50 64784
etunimi.sukunimi(at)tem.fi

Konsultativ tjänsteman Mia Hurtta
tfn 029 50 47086
förnamn.efternamn (at) tem.fi

Lagstiftningsdirektör Pasi Järvinen
tfn 029 504 8067
förnamn.efternamn (at) tem.fi

Sekreterare Helena Sarvas-Seppänen
tfn 029 50 63282
förnamn.efternamn (at) tem.fi