Internationellt samarbete

Det internationella forsknings- och innovationssamarbetet stöder Finlands tillväxt och utveckling. Det stärker det multilaterala och bilaterala samarbetet med de viktigaste partnerländerna och främjar våra möjligheter att påverka som en del av större gemenskaper. Dessutom förbättrar samarbetet vår förmåga att bära ansvar för att lösa gemensamma problem som sträcker sig över gränserna och gör det möjligt att bättre än tidigare utnyttja den information som andra producerar.

Det internationella FoI-samarbetet baserar sig ofta på avtal, t.ex. fördrag, medlemskap i Europeiska unionen och internationella eller europeiska organisationer inom området. Samarbete inom Europeiska unionen mellan stater och deras aktörer betraktas ofta som så kallat samarbete på den inre marknaden. Med internationellt samarbete avses i EU-sammanhang samarbete med länder utanför Europa. 

Arbets- och näringsministeriet bygger tillsammans med nätverket Team Finland också bilaterala partnerskap särskilt med betydande innovationsländer, såsom Förenta staterna, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Med dessa länder har ministeriet avtalsstrukturer och bilaterala arbetsgrupper som syftar till att hjälpa finländska företag att skapa samarbetsnätverk med forskningsorganisationer, näringslivet och myndigheter. Kontakterna och verksamheten utvecklas utifrån företagens behov och de nationella styrkeområdena och prioriteringarna.

Ministeriet främjar det internationella samarbetet också som medlem i arbetsgrupperna för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). När det gäller innovationspolitiken är de viktigaste grupperna inom OECD kommittén för vetenskaps- och teknikpolitik (CSTP) och arbetsgruppen för teknik- och innovationspolitik (TIP). 

Ytterligare information

Timo Haapalehto - timo.haapalehto(at)gov.fi
Jonna Lehtinen - jonna.lehtinen(at)gov.fi

- EU:s forsknings- och innovationspolitik 
- Företagens internationalisering
- EU-samarbete och internationellt samarbete