Strategier

Arbets- och näringsministeriets högsta strategiska referensram är statsminister Rintees regeringsprogram.

Målet för det nya decenniets första regering är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland före 2030. Också på 2020-talet är kompetens, arbete och företagande en grund för välfärd.

I ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland ska ekonomin tjäna människan, inte tvärtom. En hållbar ekonomisk tillväxt bygger på en hög sysselsättningsgrad och en stark offentlig ekonomi.  En hållbar ekonomisk tillväxt stöder sig förutom på en höjd sysselsättningsgrad också på förbättrad arbetsproduktivitet. 

Antti Rinnes regering strävar efter 60 000 fler sysselsatta genom åtgärder som främjar arbetsutbudet och efterfrågan på arbete. Sysselsättningsmål är 75 %,

Regeringsprogrammet