Strategier

Arbets- och näringsministeriets högsta strategiska referensram är statsminister Sipiläs regeringsprogram och handlingsplanen för genomförandet av det.

Nedan ett utdrag ur regeringsprogrammet:

Vision

Finland år 2025 är ett land som förnyar sig, som bryr sig och som är tryggt, där var och en av oss kan känna sig viktig. I vårt samhälle råder förtroende.

I Finland belönas man för flit, arbete och företagsamhet. Den växande ekonomin grundar sig på ett gott ledarskap, starkt företagande och ägarskap samt på utnyttjande av hela Finlands resurser.
 
Finland är ett öppet och internationellt land, rikt på språk och kultur. Finlands konkurrenskraft bygger på en hög kunskapsnivå, hållbar utveckling samt fördomsfri förnyelse med hjälp av innovationer och digitalisering. I Finland uppmuntras till förnyelse, kreativitet och nyfikenhet.
Det är även tillåtet att misslyckas, man lär sig av sina misstag.
 
SYSSELSÄTTNINGSMÅL 72 %, ANTALET SYSSELSATTA HAR ÖKAT MED 110 000 PERSONER