Strategier

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin anges en strategi för hållbar tillväxt. Den har som mål en mångsidigare näringsstruktur, produktivitetsökning, ökning av exporten, förnyelse av företag och stärkande av deras verksamhetsbetingelser samt skapande av internationella ekosystem i miljardklass.

På grund av coronakrisen har tyngdpunkten i regeringens strategiska arbete flyttats till att hindra att viruset sprider sig och säkerställa ekonomisk krishjälp. När situationen tillåter blir målet att återställa den ekonomiska verksamheten till den under normala förhållanden. Strategin för hållbar tillväxt diskuteras dock samtidigt som bakgrundsarbete i enlighet med den tidigare planen.

Målet är att uppdatera arbets- och näringsministeriets tidigare tillväxtpolitiska riktlinjer. Samtidigt samordnas de med andra dokument som nämnts i regeringsprogrammet och som ska beredas, såsom strategin för företagande, programmet för internationell tillväxt och EU:s industripolitiska strategi. Även strategin för minskade koldioxidutsläpp i regeringsprogrammet fastställer ramvillkoren för strategin för hållbar tillväxt samtidigt som förändringarna på energimarknaden erbjuder möjligheter för tillväxt för den finländska kompetensen.

Sysselsättningsmål i regeringsprogrammet är att sysselsättningsgraden höjs till 75 procent och antalet sysselsatta ökar med minst 60 000 före utgången av 2023. Samtidigt har arbetslöshetsgraden sjunkit till 4,8 procent. Strategin för hållbar tillväxt bidrar till att målen nås. Målen granskas dock i och med det förändrade läget på grund av coronakrisen.

Regeringsprogrammet

Agenda för hållbar tillväxt

På andra webbplatser