Stadsprogrammen

Stadsnätet i Finland omfattar olika stadsregioner av olika storlekar från metropolområdet till regionstäder. En mångsidig stadspolitik beaktar städer som skiljer sig från varandra i fråga om utmaningar och utvecklingsförutsättningar som en del av ett polycentriskt stadssystem.

Med mångsidig stadspolitik avses en övergripande politik som omfattar olika förvaltningsområden och som innehåller såväl mål för den nationella stadspolitiken som åtgärder för olika städer, metropolområdet, stora stadsregioner, landskapens centralorter samt regionstäder. 

Stadsprogram är bland annat programmet för hållbara städer, stadsprogrammet och regionstadsprogrammet. Miljöministeriet samordnar programmet för hållbara städer.

Den nationella stadsstrategi som bereddes under samordning av finansministeriet publicerades i september 2020. Genomförandet och uppföljningen av strategin bereds i den stadspolitiska samarbetsgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet.
 

Mera information: katja.palonen (at) gov.fi och olli.voutilainen (at) gov.fi