Ministeriets besöksadresser

 

Arbets- och näringsministeriet

Alexandersgatan 4-10, 00170 HELSINGFORS

 

Riksförlikningsmännens byrå

Bulevarden 6 A, 00121 Helsingfors