Ministeriets besöksadresser

Arbets- och näringsministeriet
Alexandersgatan 4-10, 00170 HELSINGFORS

Riksförlikningsmännens byrå
Bulevarden 6 A, 00121 Helsingfors