Ministeriets besöksadresser

Arbets- och näringsministeriet
Alexandersgatan 4-10, 00170 HELSINGFORS

Det finns en tillgänglighetsanpassad ingång till byggnaden från innergården dit du går via portgången på Mariegatan 4. Vid porten finns en dörrtelefon. Till möteslokalerna finns en tillgänglig förbindelse via hiss. En tillgänglighetsanpassad toalett finns i anslutning till mötescentralen på 2:a våningen. En tillgänglighetsanpassad parkeringsplats finns på innergården, men om parkeringsmöjligheterna ska man komma överens från fall till fall. För mer information kontakta arbets- och näringsministeriets rådgivning tfn 0295 160 556 eller e-post valvomo.aleksanterinkatu4(at)vnk.fi.

Riksförlikningsmännens byrå
Bulevarden 6 A, 00121 Helsingfors