Ministeriets besöksadresser


Alexandersgatan 10, 00170 HELSINGFORS, Finland

näringsministern
kanslichefen

Södra Esplanaden 4, 00130 HELSINGFORS, Finland

arbetsministern

Bulevarden 6 A

Riksförlikningsmännens byrå
PB 345, 00121 Helsingfors