Ministeriets besöksadresser


 

Arbets- och näringsministeriet


Alexandersgatan 4, 00170 HELSINGFORS

 

Riksförlikningsmännens byrå


Bulevarden 6 A, 00121 Helsingfors