IEA

Suomi toimii aktiivisesti kansainvälisessä energiajärjestössä IEA:ssa (International Energy Agency). IEA toimii itsenäisesti OECD:n piirissä. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu Suomen edustajana IEA:n toimintaan. Järjestön pääkonttori sijaitsee Pariisissa.

Suomi liittyi IEA:han vuonna 1992. IEA:ssa tehdään kattavaa yhteistyötä energiapolitiikan eri alueilla, erityisesti öljyn varmuusvarastoinnissa ja energiamarkkinoilla. IEA on laajentanut toimintaansa ja yhteistyötään globaaliksi. Lisäksi IEA:ssa tehdään tilastollista asiantuntijatyötä sekä tutkimusyhteistyötä. Yksi merkittävä yhteistyön muoto on maakohtainen energiapolitiikan arviointi. IEA:lla on merkittävä asiantuntijarooli muun muassa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja G7/G20-yhteistyössä.

Lisätietoja:

Riku Huttunen, IEA:n hallintoneuvosto
Petteri Kuuva, IEA yhteistyö