Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus

Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus luo mahdollisuuden yhdistää eri tahojen osaaminen sekä synnyttää uusia ratkaisuja ja palveluita.         

Ulkoisten resurssien ja osaamisten aktivointi edellyttää julkiselta sektorilta uusia käytännön toimintatapoja nostaa esiin kumppanuuden hyödyt. Uusia toimintatapoja ovat muun muassa:

  1. Kilpailut ja palkinnot: julkinen sektori käynnistää kilpailuja jonkin teeman ympärillä ja aktivoi ulkoisia resursseja mukaan ideoimaan ratkaisuja.   
  2. Innovaatiomyönteiset julkiset hankinnat: kuvaamalla hankinnan kohde tavoiteltavan vaikutuksen kautta, julkinen sektori luo tilaa innovaatioille ja aktivoi kehittämään uusia ratkaisuja.  
  3. Oikeus haastaa: oikeus haastaa luo mahdollisuuden eri toimijoille analysoida ja osoittaa julkisen sektorin toimintatapojen puutteet ja tarjota tilalle toimivampi palvelu tai toimintatapa.
  4. Julkisen tiedon avaaminen: avoimet julkiset tietovarannot luovat kehittäjäyhteisöille kannusteen uusien palveluiden kehittämiseen, joiden käyttö palvelee myös julkisen sektorin omia tavoitteita. Esimerkiksi julkisten liikenneaikataulujen avaaminen on synnyttänyt palveluita, joiden käyttö helpottaa julkisen liikenteen käyttöä ja vähentää näin tarvetta yksityisautojen käyttöön.
  5. Suunnittelun avoimuus: julkisten organisaatioiden pidemmän aikavälin toiminta- ja palvelusuunnitelmien avoimuus luovat näkymää tuleviin tarpeisiin ja kannusteen investoida ja varautua niihin.

Lisätietoja:

Mikko Martikainen