Käytännön toimia julkisten palveluiden kehittämiseksi

TEAS-hanke - tiekartta innovatiivisiin julkisiin hankintoihin

TEM on käynnistänyt hankkeen innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämiseksi. Hankkeessa pyritään täsmentämään innovatiivisten julkisten hankintojen mittaamista ja seurantaa, kuvata niiden sektorikohtainen potentiaali hankkijoille sekä vahvistaa vaikuttavuuspohjaista hankintojen kohteen määrittelyä ja seurantaa. Hanke rahoitetaan Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimusrahoituksella (VN TEAS-rahoitus).       

Innovatiivisten julkisten hankintojen mittaaminen

Teas hankkeessa Innovatiiviset julkiset hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen on jäsennelty innovatiivisten julkisten hankintojen määrittelyn ja mittaamisen problematiikkaa. Innovatiivisten julkisten hankintojen mittaamiseen kohdistuu laajaa kansainvälistä kiinnostusta, mutta seurattava ilmiö on moniulotteinen ja hankalasti lähestyttävä. Asiaa voidaan lähestyä hankinnoilla tavoiteltavien lopputulosten ja vaikutusten näkökulmasta. Asiaa voidaan myös lähestyä tarkastelemalla hankintaprosessia ja arvioimalla kuinka se luo tilaa innovaatioille. Vaiheittainen kokeilujen kautta eteneminen tarjoaa yhden lähtökohdan tämän tyyppisen moniulotteisen asian mittaamiseen.      

Linkki tiedotteeseen

Linkki raporttiin

Valtion ja kaupunkiseutujen kasvusopimukset

Innovatiiviset julkiset hankinnat ovat vahvasti esillä työ- ja elinkeinoministeriön ja kaupunkiseutujen välisissä kasvusopimuksissa keinona hyödyntää kaupunkien investointeja ja hankintoja uusien palveluiden ja tuotteiden synnyn tukena sekä yritysten referenssikohteiden mahdollistajana.   

Kokeilut-raportti

Kokeilujen systemaattinen käyttö julkisten palveluiden uudistamisessa on Suomessa vielä uutta. TEM:n Kokeileva kehittäminen -raportissa selvennetään, kuinka kokeiluja voi käyttää julkisen sektorin palveluiden uudistamisen välineenä.

Lisätietoja:

Mikko Martikainen