Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 9 § lönegarantilagen och 8 § lagen om lönegaranti för sjömän

TEM005:00/2021 Lagstiftningsprojekt

I förslaget föreslås en höjning av lönegarantins maximala belopp; regeringens proposition nr 88/2021 den 12 maj 2021, lagarna 678-679/2021 stadfästs den 29 juni 2021, ikraftträdande den 1 juli 2021.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM005:00/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid – 29.6.2021

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Riksdagens svar EV 101/2021

Esityksessä ehdotetaan, että palkkaturvan enimmäismäärää nostetaan. Esitys liittyy viikolla 21 annettavaan LTAE:een ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Katariina Tirri, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 180
[email protected]

Mål och resultat

Esityksen tavoitteena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa.

Sammandrag

I förslaget föreslås en höjning av lönegarantins maximala belopp; regeringens proposition nr 88/2021 den 12 maj 2021, lagarna 678-679/2021 stadfästs den 29 juni 2021, ikraftträdande den 1 juli 2021.

Utgångspunkter

Palkkaturvalain (866/1998) perusteella työntekijälle maksettavan palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 1999 lähtien.

Palkkaturvan enimmäismäärää on suunniteltu tarkasteltavaksi palkkaturvan kokonaisuudistuksen yhteydessä. Koronaepidemian myötä on kuitenkin odotettavissa, että yritysten maksuvaikeudet kasvavat ja palkkaturvasta haettavien saatavien määrät nousevat. Ottaen huomioon yleisen palkkatason kehittymisen, on oletettavaa, että yhä useammassa tapauksessa palkkaturvan enimmäismäärä täyttyy.
Esityksen tarkoituksena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa. Muilta osin palkkaturvalain uudistus toteutetaan myöhemmin.

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut