Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer

TEM007:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Syftet med denna proposition är att utfärda de kompletterande nationella bestämmelser som behövs till stöd för marknadskontrollförordningen (EU) 2019/1020 inom fyra produktsektorerna (maskiner som är avsedd att användas av konsumenter, mätinstrument, gasanordningar och leksaker).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM007:00/2022

Ärendenummer VN/28734/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 3.1.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  39/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Syftet med denna proposition är att utfärda de kompletterande nationella bestämmelser som behövs till stöd för marknadskontrollförordningen (EU) 2019/1020 inom fyra produktsektorerna (maskiner som är avsedd att användas av konsumenter, mätinstrument, gasanordningar och leksaker).

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonEmilia Tiuttu, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Mikko Holm, Hallitusneuvos
tel. 0504780446
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med denna proposition är att utfärda de kompletterande nationella bestämmelser som behövs till stöd för marknadskontrollförordningen (EU) 2019/1020 inom fyra produktsektorerna (maskiner som är avsedd att användas av konsumenter, mätinstrument, gasanordningar och leksaker). Utöver genomförandet av marknadskontrollförordningen är syftet med propositionen att förenhetliga marknadskontrollbestämmelserna på nationell nivå genom att dra nytta av den horisontella marknadskontrollagen. En harmonisering av regleringen kan i princip bedömas vara nyttig för alla aktörer.

Sammandrag

Syftet med denna proposition är att utfärda de kompletterande nationella bestämmelser som behövs till stöd för marknadskontrollförordningen (EU) 2019/1020 inom fyra produktsektorerna (maskiner som är avsedd att användas av konsumenter, mätinstrument, gasanordningar och leksaker).

Utgångspunkter

Bestämmelserna om marknadskontroll har harmoniserats på EU-nivå genom marknadskontrollförordningen, som gäller marknadskontrollen av över 70 av EU:s produktakter. Som stöd för tillämpningen av marknadskontrollförordningen behövs nationell kompletterande reglering t.ex. om marknadskontrollsmyndighetens befogenheter samt om de påföljder som förutsätts i marknadskontrollförordningen. Sådan kompletterande nationell reglering som behövs till stöd för tillämpningen av marknadskontrollförordningen behöver också utfärdas inom produktsektorerna leksaker, maskiner som är avsedd att användas av konsumenter, mätinstrument och gasanordningar.

Mer om ämnet