Regeringens proposition till lagen om ändring av 1 kap 1 § i arbetsavtalslagen

TEM016:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Työsopimuslain 1 luvun 1 §:ää täsmennettäisiin ottaen huomioon työn murroksesta aiheutuvat haasteet työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliselle rajanvedolle. Hankkeen valmistelu: TEM-sääntelytyöryhmä (alatyöryhmä 3), lausuntokierros 3.5-14.6.2022.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM016:00/2022

Ärendenummer VN/894/2022

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 12.1.2022 – 1.1.2023

Datum för tillsättande 12.1.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Kompetens ger trygghet i ett arbetsliv i förändring

Metod Behoven av lagstiftningsändringar utreds med tanke på det förändrade arbetslivet

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  41/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Genom propositionen preciseras 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen med beaktande av de utmaningar som förändringarna i arbetslivet medför för gränsdragningen mellan arbete i anställningsförhållande och arbete som företagare.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 048 247
[email protected]

Sammandrag

Työsopimuslain 1 luvun 1 §:ää täsmennettäisiin ottaen huomioon työn murroksesta aiheutuvat haasteet työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliselle rajanvedolle. Hankkeen valmistelu: TEM-sääntelytyöryhmä (alatyöryhmä 3), lausuntokierros 3.5-14.6.2022.

Utgångspunkter

Hanke perustuu hallitusohjelmakirjaukseen: "Selvitetään lainsäädännön muutostarpeita työn murroksen näkökulmasta. Työelämän epävarmuuden vähentämiseksi täsmennetään työsopimuslain työsopimuksen käsitettä siten, että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään."

Ytterligare uppgifter