Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

TEM079:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 30.11.2021 asti covid-19-pandemian edelleen jatkuessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2021.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM079:00/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 3.9.2021 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 9.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  36/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

En person som är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet har i princip rätt till arbetslöshetsförmån, om hela företagsverksamheten upphör. Under covid-19 -pandemin har man kunnat avvika från denna förutsättning med stöd av den temporärt gällande bestämmelse om rätt till arbetsmarknadsstöd som finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Den nuvarande bestämmelsen gäller till och med den 30 september 2021. Den temporära rätten till arbetsmarknadsstöd förlängs med oförändrat innehåll till och med den 30 november 2021.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Timo Meling, Hallitusneuvos
tel. +358 295 049 084
[email protected]

Sammandrag

Yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 30.11.2021 asti covid-19-pandemian edelleen jatkuessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2021.

Utgångspunkter

Covid-19-pandemia jatkuu. Tästä syystä hallitus on pitänyt tarpeellisena esittää eduskunnalle yrittäjän työmarkkinatukioikeuden voimassaolon jatkamista.

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut