Hallituksen esitys, yritysten kestävyysraportointi (CSRD-direktiivi)

TEM082:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Sommaren 2022 nåddes en politisk lösning om innehållet i direktivet om hållbarhetsrapporteringen (”CSRD”). Syftet med regeringspropositionen är att sätta i kraft direktivet nationellt, vilket i första hand genomförs genom komplettering av bokföringslagen och revisionslagen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM082:00/2022

Ärendenummer VN/30930/2022

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 15.11.2022 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Timo Kaisanlahti, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 047 139
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att överlämna en regeringsproposition till riksdagen under 2023. Skyldigheterna träder i kraft tidsmässigt indelade enligt följande: de första som är skyldiga att offentliggöra uppgifter är börsnoterade storföretag som 2025 ska offentliggöra sina hållbarhetsuppgifter för 2024.

Sammandrag

Sommaren 2022 nåddes en politisk lösning om innehållet i direktivet om hållbarhetsrapporteringen (”CSRD”). Syftet med regeringspropositionen är att sätta i kraft direktivet nationellt, vilket i första hand genomförs genom komplettering av bokföringslagen och revisionslagen.