Hallituksen esitys, yritysten kestävyysraportointi (CSRD-direktiivi)

TEM082:00/2022 Säädösvalmistelu

Kestävyysraportointidirektiivin (”CSRD”) sisällöstä saatiin poliittinen ratkaisu kesällä 2022. Hallituksen esityksen tarkoituksena on direktiivin kansallinen voimaansaattaminen, joka toteutetaan ensisijaisesti täydentämällä kirjanpitolakia ja tilintarkastuslakia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM082:00/2022

Asianumerot VN/30930/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.11.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Timo Kaisanlahti, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 047 139
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena antaa hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 aikana. Velvoitteet tulevat voimaan ajallisesti porrastettuna: ensimmäisinä julkistamisvelvollisia ovat pörssilistatut suuryritykset, joiden tulee julkistaa vuonna 2025 kestävyystietonsa vuodelta 2024.

Tiivistelmä

Kestävyysraportointidirektiivin (”CSRD”) sisällöstä saatiin poliittinen ratkaisu kesällä 2022. Hallituksen esityksen tarkoituksena on direktiivin kansallinen voimaansaattaminen, joka toteutetaan ensisijaisesti täydentämällä kirjanpitolakia ja tilintarkastuslakia.