Statsrådets principbeslut om företagande

TEM091:00/2021 Projekt

För genomförandet av strategin för företagande har det utarbetats ett principbeslut av statsrådet om företagande (2022–2027). I principbeslutet har man från beredningen tagit in de viktigaste principiella åtgärder som ska linjeras upp politiskt och som berör flera ministerier och vars genomförande förutsätter åtgärder inom hela statsrådet och dessutom kontinuitet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM091:00/2021

Ärendenummer VN/27217/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 26.10.2021 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 23.8.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Kontaktperson
Jaana Lappi, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 062 658
[email protected]

Mål och resultat

Målet för statsrådets principbeslut om företagande är att öka företagens tillit till att Finland är en god verksamhetsmiljö för företag. Ett annat mål är att göra Finland mer attraktivt, så att internationella experter och studerande vill få jobb eller bedriva företagsverksamhet i Finland och så att utländska aktörer vill investera i Finland.

I principbeslutet om företagande fastställs mål och åtgärder för att långsiktigt stödja företagens verksamhetsförutsättningar inom olika förvaltningsområden. Beslutet baserar sig på den tidigare utarbetade strategin för företagande, där man identifierat utmaningar i samband med företagande och åtgärder för att hantera dem.

Sammandrag

För genomförandet av strategin för företagande har det utarbetats ett principbeslut av statsrådet om företagande (2022–2027). I principbeslutet har man från beredningen tagit in de viktigaste principiella åtgärder som ska linjeras upp politiskt och som berör flera ministerier och vars genomförande förutsätter åtgärder inom hela statsrådet och dessutom kontinuitet.

Utgångspunkter

Statsrådets principbeslut om företagande verkställer riktlinjerna och målen i strategin för företagande. I principbeslutet har man från beredningen tagit in de viktigaste principiella åtgärder som ska linjeras upp politiskt och som berör flera ministerier och vars genomförande förutsätter åtgärder inom hela statsrådet och dessutom kontinuitet.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet