Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä

TEM093:00/2021 Organ

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM093:00/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 10.12.2019 –

Datum för tillsättande 10.12.2019

Typ av organ Arbetsgrupp

Kontaktperson
Kimmo Ruth, Työmarkkinaneuvos
tel. +358 295 048 073
[email protected]