Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer

TEM094:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Arbets- och näringsministeriets gällande förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1391/2018) gäller fram till den 31 december 2021. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och gälla till utgången av 2024.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM094:00/2021

Ärendenummer VN/26235/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 5.11.2021 – 22.12.2021

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 1283/2021

Sammandrag

Arbets- och näringsministeriets gällande förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1391/2018) gäller fram till den 31 december 2021. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och gälla till utgången av 2024.