Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

TEM094:00/2021 Säädösvalmistelu

Nykyinen työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) maksullisista suoritteista (1391/2018) on voimassa 31.12.2021 saakka. Ehdotuksen mukaan uusi työ- elinkeinoministeriön asetus Tukesin maksullisista suoritteista tulisi voimaan 1.1.2022 ja olisi voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM094:00/2021

Asianumerot VN/26235/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 5.11.2021 – 22.12.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 1283/2021

Tiivistelmä

Nykyinen työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) maksullisista suoritteista (1391/2018) on voimassa 31.12.2021 saakka. Ehdotuksen mukaan uusi työ- elinkeinoministeriön asetus Tukesin maksullisista suoritteista tulisi voimaan 1.1.2022 ja olisi voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.