Nolltimmarsavtal, arbetsavtalslagen

Etablering av arbetstiden i avtal som gäller varierande arbetstid (arbetsavtalslag)

TEM107:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Hankkeen tavoitteena on parantaa pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa. Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä.

Työehtodirektiivin implementointia ja nollatuntisopimusten kansallisia muutoksia koskevan HE:n antamisen arvioitu ajankohta on kevätistuntokausi 2022.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM107:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 och 13 kap. 7 § i arbetsavtalslagen (nollavtal)
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 3.2.2021
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Työnantajan on vähintään 12 kuukauden välein tarkasteltava työsopimuksessa sovitun vaihtelevan työaikaehdon toteutumista. Jos tarkastelujaksolla toteutuneiden työtuntien määrä osoittaa työsopimuksen mukaisen vähimmäistyöajan olevan liian alhainen, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan tarkastelun tulosta. Vähimmäistyöaikaehdon uudelleen määrittelyä ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä silloin, kun tarkastelujakson korkeampi työtuntimäärä johtuu poikkeuksellisista syistä eikä se enää vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 048 247
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on parantaa pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa. Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavan työsopimuslain 1 luvun 11 §:ää. Samassa esityksessä toteutettaisiin myös EU:n työehtodirektiivin täytäntöönpanosta johtuvat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Esityksen antamisen arvioitu ajankohta kevätistuntokausi 2022.

Sammandrag

Hankkeen tavoitteena on parantaa pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa. Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä.

Työehtodirektiivin implementointia ja nollatuntisopimusten kansallisia muutoksia koskevan HE:n antamisen arvioitu ajankohta on kevätistuntokausi 2022.

Utgångspunkter

Hankkeen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus.