Nollatuntisopimukset, työsopimuslaki

Työajan vakiintuminen vaihtelevan työajan sopimuksissa (työsopimuslaki)

TEM107:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on parantaa pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa. Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä. Työehtodirektiivin implementointia ja nollatuntisopimusten kansallisia muutoksia koskeva HE annettu 21.4.2022, EV 90/2022, vahvistus 7.7.2022, voimaan 1.8.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM107:00/2020

Asianumerot VN/19244/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Lainvalmistelu

HE työsopimuslain 1 luvun 11 §:n ja 13 luvun 7 §:n muuttamisesta (nollatuntisopimukset)
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 3.2.2021
  • Ei annettu istuntokaudella

Työnantajan on vähintään 12 kuukauden välein tarkasteltava työsopimuksessa sovitun vaihtelevan työaikaehdon toteutumista. Jos tarkastelujaksolla toteutuneiden työtuntien määrä osoittaa työsopimuksen mukaisen vähimmäistyöajan olevan liian alhainen, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan tarkastelun tulosta. Vähimmäistyöaikaehdon uudelleen määrittelyä ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä silloin, kun tarkastelujakson korkeampi työtuntimäärä johtuu poikkeuksellisista syistä eikä se enää vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 048 247
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on parantaa pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa. Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavan työsopimuslain 1 luvun 11 §:ää. Samassa esityksessä toteutettaisiin myös EU:n työehtodirektiivin täytäntöönpanosta johtuvat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Esityksen antamisen arvioitu ajankohta kevätistuntokausi 2022.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on parantaa pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa. Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä. Työehtodirektiivin implementointia ja nollatuntisopimusten kansallisia muutoksia koskeva HE annettu 21.4.2022, EV 90/2022, vahvistus 7.7.2022, voimaan 1.8.

Lähtökohdat

Hankkeen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus.