Ansökan om tillstånd

Behandling av personuppgifter

Arbets- och näringsministeriets lagstadgade uppgifter omfattar vissa tillståndsförfaranden i anknytning till näringsverksamhet, som behandling av tillstånd för rymdverksamhet och tillstånd för verksamhet inom Finlands ekonomiska zon. 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband med ansökan om tillstånd?

Vi samlar regelmässigt in ditt namn, namnet på och kontaktuppgifterna för den organisation som du företräder. 

Vi förvarar dina personuppgifter i enlighet med statsrådets informationsstyrningsplan.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse.

  • Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets uppgifter finns bland annat i 
  • Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
  • Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Vi lämnar inte ut uppgifter regelmässigt. Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
 
Vi lämnar inte ut dina uppgifter för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar.

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.