Tehtävät ja tavoitteet

Suomen kasvu, työllisyys ja hyvinvointi perustuu menestyvään yritystoimintaan. Työ- ja elinkeinoministeriön keskeisenä tehtävänä on rakentaa elinkeinoelämälle kilpailukykyinen toimintaympäristö sekä edistää yritysten uudistumista, jotta ne voivat kasvaa ja kansainvälistyä. 

Työ- ja elinkeinopolitiikan ratkaisuissa työmarkkinoiden joustavuus ja työntekijöiden turva yhdistetään tasapainoisella tavalla. Tavoitteena on uudistaa työelämän pelisääntöjä, jotta yritysten halukkuus palkata uutta työvoimaa kasvaa ja työnhakijan mahdollisuudet sijoittua työelämään paranevat. Koulutus ja osaaminen luovat edellytyksiä sekä yksilöiden pärjäämiselle että uuden kasvun luomiselle.

Energiapolitiikassa työ- ja elinkeinoministeriön keskeiset tavoitteet ovat energian saatavuuden turvaaminen ja puhtaan energian mahdollisuuksien hyödyntäminen. Energiahuollon varmistaminen on yksi talouskasvun edellytyksistä.

Suomi rakentuu elinvoimaisista alueista, joilla on omat vahvuutensa. Alueiden kehittämisen tavoitteena on edistää väestön hyvinvointia ja osaamista.

Kotouttamispolitiikan painopisteitä ovat muun muassa maahanmuuttajien yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja kuntalaiseksi asettumisen tukeminen, kansainvälistä suojelua saavien maahanmuuttajien sujuva ja hallittu ohjautuminen kuntiin sekä valtion ja kuntien hyvä yhteistyö.

Hallitusohjelma

Kestävän kasvun agenda
 

Muualla verkossa