Tehtävät ja tavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö edistää kestävää kasvua.

Työ- ja elinkeinopolitiikassa tavoitteena on toimiva työmarkkinoiden ja yritysten sääntely, palvelut ja rahoitus, jotka mahdollistavat työn ja tekijöiden kohtaamisen. Yritysten on helppo tulla markkinoille ja parhaat pystyvät kasvamaan. 

TEM pyrkii vahvistamaan luottamusta, joka rakentuu toimivista markkinoista ja viisaasta sääntelystä. Toimivat markkinat ja reilu kilpailu ovat sekä kuluttajan että yrityksen etu. Reilu kilpailu luo laadukkaampia palveluita ja tuotteita sekä tuottavampia yrityksiä.

Energiapolitiikassa tavoitteena on edetä johdonmukaisesti kohti kestävää ilmastoneutraalia yhteiskuntaa ja edistää uusien energiaratkaisujen syntyä ja niiden vientiä maailmalle.

Aluepolitiikassa TEM tukee uudistumista huomioimalla alueiden omat vahvuudet ja olosuhteet.

Kotouttamispolitiikan painopisteitä ovat muun muassa maahanmuuttajien yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja kuntalaiseksi asettumisen tukeminen, kansainvälistä suojelua saavien maahanmuuttajien sujuva ja hallittu ohjautuminen kuntiin sekä valtion ja kuntien hyvä yhteistyö.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimintaa johtaa viisi ministeriä sekä kansliapäällikkö.

Ministerit
Virkamiesjohto
Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma.