Suomen innovaatiopolitiikan OECD-arviointi 2017

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tilasivat OECD:ltä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan maa-arvioinnin osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmän päätöksellä keväällä 2016. Arviointi tuottaa kansainvälisesti arvostetun ja riippumattoman näkemyksen Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän nykytilasta, rakenteellisista sekä sisällöllisistä kehittämis- että uudistamistarpeista. Suomen arvioinnissa oli tarkoituksena selvittää erityisesti järjestelmätason vaikuttavuutta ja miten vähemmillä panoksilla ja uusilla rakenteilla saadaan jatkossa enemmän tuloksia aikaan