Osaamismerkit

Osaamisen näkyväksi tekemisessä hyödynnetään yhä enemmän digitaalisia osaamismerkkejä. Osaamismerkeillä voidaan tunnistaa esimerkiksi pieniä osaamiskokonaisuuksia sekä muualla kuin virallisessa koulutusjärjestelmässä hankittua osaamista. Viime vuosina merkkejä otettu käyttöön erityisesti ammatillisessa, korkeakoulutuksellisessa ja vapaassa sivistystyössä. Niitä käytetään jonkin verran myös työelämässä sekä järjestöjen ja yksityisten koulutustarjoajien tarjoamissa palveluissa.

Osaamismerkkejä on tutkittu ja kehitetty niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Osaamisen tunnistamisen työryhmä on käsitellyt osaamismerkkien kehittämistä ja tehnyt ehdotuksensa osaamismerkkien määritelmäksi:

 • Osaamismerkit ovat väline tunnistaa ja kuvata eri tavoin hankittua osaamista ja tehdä sitä yksilön kannalta hyödynnettäväksi.
 • Osaamismerkki kertoo yksiselitteisesti, mistä osaamisesta merkki on myönnetty (osaamisperusteisuus).
 • Merkin sisältö on määritelty ja kuvattu osaamiskuvauksessa, joka on avoimesti nähtävissä.
 • Osaamismerkin suorittamisesta annetaan yksilön omaan hakemukseen perustuen todiste, joka mahdollistaa omistajuuden ja siirrettävyyden toteutumisen käytännössä.

Yhteiset periaatteet osaamismerkeille ja niiden laadulle

Väliraportissa osaamisen tunnistamisen työryhmä on kuvannut osaamismerkkien periaatteita ja laatua. Tarkoituksena on lisätä osaamismerkkien uskottavuutta ja luottamusta osaamismerkkien todistaman osaamisen tasoon. Yhteiset periaatteet auttavat yksilöä itseään sekä työnantajia ja muita osaamismerkin tarkastelijoita tulkitsemaan osaamismerkillä saavutettua osaamista ja osaamisen tasoa.

Työryhmä ehdottaa osaamismerkeille seuraavia yhteisiä periaatteita:

 • Osaamismerkkien tarjonta on avointa ja mahdollista kaikille erilaisille toimijoille. Osaamismerkin tarjoaminen ei edellytä toimijan auditointia tai sertifiointia. Osaamismerkin myöntäjän tulee kuitenkin olla oikeushenkilö.
 • Osaamismerkkejä voidaan tarjota itsenäisinä kokonaisuuksina osana non-formaalia eli epävirallista oppimista, informaalia eli arkioppimista tai sisältyen viralliseen/muodolliseen koulutukseen.
 • Osaamismerkillä tulee olla osaamiskuvaus, joka kertoo merkin tarkastelijoille, millaista osaamista merkin omistajalla on. Osaamiskuvauksesta selviää ainakin
  • merkin nimi
  • myöntäjän ja osaamisen arvioijan tiedot
  • osaamistavoitteet ja niiden arviointimenettelyt
  • suoritus- ja myöntämisajankohta, tarvittaessa voimassaoloaika
  • millä tavoin osaamisen voi osoittaa.
 • Näiden vähimmäistietojen lisäksi merkki voi sisältää muutakin osaamisen olemassaolon ja hyödynnettävyyden kannalta oleellista tietoa.
 • Arvioijat tulee olla perehdytetty osaamismerkin kuvauksessa kerrottuihin osaamistavoitteisiin niiden toteutumisen arviointiin.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Jenni Larjomaa