Vastuullisuusraportit


Valtiokonttori suosittaa kaikkia ministeriöitä, virastoja ja laitoksia laatimaan toiminnastaan vastuullisuusraportin vuosittain. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on laatinut Valtiokonttorin ohjeistuksen perusteella ensimmäisen vastuullisuusraportin vuoden 2021 toiminnastaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2021 vastuullisuusraportti