Kestävän kehityksen linjaus 2022-2023

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on luoda taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kasvun edellytyksiä Suomeen. Ministeriön pitkän aikavälin strategisina painopisteinä on innovaatiopanostusten nostaminen neljään prosenttiin, työllisyysasteen nostaminen 75 %:iin, sekä Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön kestävän kehityksen linjaus nostaa esille, miten em. strategiset tavoitteet toteuttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi linjaus nostaa esille ministeriön kestävän kehityksen painopisteet, joita ovat

  • ilmastokestävään talouteen siirtyminen
  • luonnonvarojen kestävä käyttö
  • ihmisarvoisen työn ja reilujen työmarkkinoiden edistäminen
  • innovaatioista kestävää kasvua
  • alueiden kehittäminen ja ihmisten osallisuus.

Ministeriön eri rahoitusinstrumentit edistävät näiden painopisteiden toteuttamista.

Työ- ja elinkeinoministeriön kestävän kehityksen linjaus vuosille 2022-2023