Käsikirja: Ilman huoltajaa olevan alaikaisen edustaminen kotoutumisvaiheessa

Tämä käsikirja antaa tietoa ja ohjeistusta ilman huoltajaa Suomessa asuvan oleskeluluvan saaneen alaikäisen edustajalle. Käsikirja täydentää ohjeistusta, jonka maahanmuuttovirasto on antanut ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevan lapsen edustamisesta ennen oleskeluluvan myöntämistä.