Hyppää sisältöön

Arviointi: Suomen takausohjelma parantanut pk-yritysten rahoituksen saatavuutta  

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2021 9.10
Tiedote

Suomen takausohjelman tarkoituksena on ollut tukea pk-yritysten rahoituksen saatavuutta tarjoamalla pankeille takauksia yrityslainoihin. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman arvioinnin mukaan takausohjelma on saavuttanut hyvin sille asetetut elinkeinopoliittiset tavoitteet. Julkiselle rahoitukselle on saatu kymmenkertainen vipuvaikutus.

Suomen takausohjelma on ohjelma, jolla on helpotettu pienten kasvuyritysten lainansaantia myöntämällä lisätakauksia yritysten pankkilainoille. Takauksia on suunnattu uusille, voimakkaasti kasvaville, kansainvälistyville tai innovatiivisille yrityksille.

”Olen erittäin tyytyväinen takausohjelmasta tehdyn arvioinnin tuloksiin. Ohjelma on onnistunut sekä parantamaan yritysten rahoitusasemaa että laajentamaan rahoitusmarkkinoiden palvelutarjontaa. Suomi, Euroopan investointipankkiryhmä ja Euroopan komissio ovat yhteistyötä tekemällä jakaneet riskiä ja tuloksena on kymmenkertainen vipuvaikutus julkiselle rahoitukselle. Tämä jos mikä on vaikuttavaa yhteistyötä”, elinkeinoministeri Mika Lintilä toteaa.

”Olen erittäin tyytyväinen, että Euroopan komission, Suomen valtion, Euroopan investointirahaston (EIR) ja Euroopan investointipankin (EIP) monivuotinen työ nopeasti kasvavien ja innovatiivisten pienyritysten tukemiseksi on tuottanut näin positiivista tulosta. Arviointi näyttää selkeästi, että Suomen pk-yritysaloite saavutti tavoitteensa lisätä suomalaisten pk-yritysten rahoituksen saatavuutta tarjoamalla niille lainaa edullisin ehdoin. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman aloitetta. Euroopan investointirahasto toivoo saavansa jatkaa menestyksekästä yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tulevaisuudessa”, EIR:n ylijohtaja Alain Godard sanoo.

Takausohjelman toteuttamiseen oli varattu vuosina 2016–2020 yhteensä 40 miljoonaa euroa. Tästä 20 miljoonaa euroa rahoitettiin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja 20 miljoonaa euroa kansallisista varoista. Takausohjelman toimeenpanosta on vastannut Euroopan investointipankkiryhmään kuuluva Euroopan investointirahasto. Takauksia on välittänyt viisi pankkia: Osuuspankki, Nordea, Aktia, Oma Säästöpankki ja Säästöpankkiryhmä.

Ohjelmasta tuettu merkittävissä määrin aloittavia yrityksiä

Takausohjelmasta on myönnetty vuoden 2020 loppuun mennessä lainoja yli 700 yritykselle. Lainojen kokonaissumma on noin 400 miljoonaa euroa. Eniten lainoja myönnettiin teollisuuden ja kaupan alan yrityksille.

Arviointi osoittaa, että takausohjelmasta on tuettu merkittävissä määrin aloittavia ja nuoria yrityksiä. Lähes kolmannes takauksista on myönnetty lainansaantihetkellä alle 1-vuotiaille ja yhteensä yli puolet alle 5-vuotiaille yrityksille. 

Takausohjelman tavoitteena on ollut rahoituksen suuntaaminen kasvaville yrityksille ja arvioinnin mukaan tässä on onnistuttu. Ohjelmasta rahoitusta saaneiden yritysten keskimääräisen liikevaihdon kasvu on ollut huomattavasti voimakkaampaa kuin pk-yrityksissä keskimäärin.

Takausohjelma on lisännyt pankkirahoitusta saaneiden pk-yritysten määrää

Arvioinnin mukaan takausohjelma on onnistunut pk-yritysten rahoituksen saatavuuden parantamisessa. Takausohjelma on lisännyt pankkirahoitusta saaneiden pk-yritysten määrää.

Ohjelman takauksista suuri osa on myönnetty mikroyrityksille, aloittaville yrityksille, yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin. Ohjelmaa on onnistuttu hyödyntämään tilanteissa, joissa tyypillisesti vakuuksien puute haittaa pankkirahoituksen saamista.

Enemmistö haastatelluista yrityksistä uskoi, että olisi jäänyt vaille pankkirahoitusta ilman takausohjelman tarjoamaa vakuutta. Toisaalta iso osa yrityksistä kuitenkin uskoi rahoituksen järjestymiseen muista lähteistä. Takausohjelman puuttumisella olisi kuitenkin ollut hankkeita ja investointeja hidastava ja pienentävä vaikutus. 

Arvioinnissa tarkasteltiin myös ohjelman vaikutusta laajemmin rahoitusmarkkinoihin ja yrityskenttään. Takausohjelma on laajentanut pk-lainamarkkinaa erityisesti aloittavien yritysten osalta, sekä osaltaan monipuolistanut pk-lainarahoituksen tarjontaa. Ohjelma on myös myötävaikuttanut rahoitusmahdollisuuksien laajentumiseen, kun pankit ovat hyödyntäneet uusia Euroopan investointipankin rahoituspalveluja. 

Pankkien osallistaminen ja ohjelman jalkauttaminen konttoriverkostoon olennaista

Pankit ovat toimineet laajasti takausohjelman sallimissa raameissa, ja takauksen kohdentumista ovat ohjanneet erityisesti pankkien strategiat ja niiden keskittyminen omiin asiakassegmentteihinsä tai maantieteellisiin alueisiin. 

Arviointiraportin mukaan pk-yritysmarkkinan kattamisen kannalta on ollut tärkeää, että takausohjelmaa on välittänyt useampi pankki, ja että ohjelma on jalkautettu laajasti myös pankkien konttoriverkostoon. Ohjelman kohdentuminen pankkien omien markkinoiden mukaan on saattanut jättää joitain yrityksiä takausmahdollisuuden ulkopuolelle, vaikka takausohjelma on ollut laajasti pankkien käytössä. Raportissa todetaan, että takausohjelman hyödyntäminen on ollut yrityksille helppoa hallinnollisen työn ollessa pankkien vastuulla.

Arvioinnin suoritti 4FRONT Oy.

Lisätiedot: 
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 040 658 3510
neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio, TEM, p. 029 506 4932, [email protected]
arvioinnin projektipäällikkö Ulla Roiha, 4FRONT Oy, p. 040 873 2706, [email protected]

 
Sivun alkuun