Hyppää sisältöön

Esko Aho esittää siltasopimusta varmistamaan Lounais-Suomen kasvua

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.8.2017 10.30
Tiedote

Lounais-Suomessa elinkeinoelämän kasvu ja työllisyysnäkymät ovat poikkeuksellisen hyvät, koska laivanrakennuksen ja muun teknologiateollisuuden tilauskannat ovat kasvaneet jyrkästi. Varsinais-Suomen ELY-keskus on arvioinut, että työpaikkoja voi syntyä jopa 30 000 seuraavan viiden vuoden aikana.

Tuotannon kasvu ja sen vaatima työvoiman lisätarve on niin suuri, että alueella tarvitaan erillistoimia

Elinkeinoministeri Mika Lintilä pyysi huhtikuussa entisen pääministerin Esko Ahon selvittämään ratkaisuja Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen. Ahon selvitys julkaistiin 24.8.2017.

Esko Aho korostaa, että onnistuminen edellyttää alueen omien ja kansallisten toimien tehokasta yhdistämistä. Tämä on testi Suomen muutoskyvykkyydelle.

– Keskeistä on huolellisesti mietitty ja selkeä konsepti, joka perustuu eri toimijoiden saumattomaan yhteistyöhön sekä yksilöllisten valintojen helppouteen. Parhaiten tavoitteeseen voidaan mielestäni päästä valtion ja Lounais-Suomen alueen toimijoiden sopimusmallilla, ”siltasopimuksella”, jossa määritetään vastuut, työnjako sekä tarvittavien toimenpiteiden rahoituskeinot, sanoo Esko Aho.

Sopimus kattaisi keskeiset alat

Ministeri Lintilä suhtautuu myönteisesti ehdotettuun malliin.

– Lounais-Suomen malli voisi toimia esikuvana myös muille alueille, joissa elinkeinorakenne muuttuu ja tarve osaavalle työvoimalle kasvaa nopeasti. Kun talous lähtee vauhtiin, on huolehdittava siitä, että työvoiman saanti ei muodostu yrityksille pullonkaulaksi. Kyseessä on positiivinen haaste, mutta yhtä kaikki sen ratkaisu edellyttää laajaa yhteistyötä ja sitoutumista, toteaa Mika Lintilä.

Siltasopimuksessa sovittaisiin ainakin työvoiman saatavuuteen, saavutettavuuteen, osaamiseen ja koulutukseen, tutkimus- ja kehitystyöhön sekä tietopohjan ylläpitämiseen liittyvistä asioista.  Myös alueen mahdollisuuksien tunnettuutta ja markkinointia pitää parantaa.

TEM koordinoi valtion puolesta

Selvityshenkilö Aho ehdottaa, että valtion puolesta vastuu sopimuksen laadinnasta ja toteutuksen vaatimasta koordinaatiosta ja seurannasta olisi työ- ja elinkeinoministeriöllä.  Sen tulisi raportoida työstä talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle, joka viime kädessä muodostaa valtion yhteisen näkemyksen.

Lounais-Suomessa yhteistyöstä vastaavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan liitot. Niiden tulisi yhdessä ELY-keskusten kanssa koota alueen yksityisistä ja julkisista toimijoista yhteistyöryhmä. Sopimus pitäisi laatia mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuoden 2018 alussa.

Selvitys on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa
tem.fi/positiivisen-rakennemuutoksen-edistaminen

Tiedotustilaisuuden esitysaineisto

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, puh. 050 340 2250
neuvotteleva virkamies Johanna Osenius, TEM, puh. 029 50 64937

 
Sivun alkuun