Hyppää sisältöön

EU:n energiaministerit etsivät Brysselissä ratkaisuja energian hintojen nousuun

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2022 14.27
Tiedote
EU-lippuja

EU:n energiaministerit kokoontuvat energianeuvoston ylimääräiseen kokoukseen perjantaina 9.9.2022 Brysseliin. Kokouksen aiheena on energian hinta ja varautuminen tulevaan talveen.

EU-puheenjohtajamaa Tšekki kutsui EU:n energiaministerit jälleen ylimääräiseen energianeuvostoon, jossa aiheena on energian hintakriisi, lähestyvään talveen varautuminen ja energian toimitusvarmuus. Suomea neuvostossa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä

Energiaministerit tapasivat viimeksi heinäkuussa ylimääräisessä energianeuvostossa. Heinäkuun kokouksen aiheena oli energian toimitusvarmuus ja komission esittämä kaasun talvivarautumispaketti. 

Nyt perjantaisessa kokouksessa keskustelussa ovat toimenpiteet, joiden tavoitteena on vakauttaa koko EU:n energiamarkkinaa ja säästää energiaa. Ylimääräisessä neuvoston kokouksessa ei tehdä virallisia päätöksiä. 

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi puheessaan 7.9.2022 keinoista, joita komissio tulee ehdottamaan korkeiden sähkönhintojen hillitsemiseksi. Von der Leyen ehdotti toimiksi sähkön käytön vähentämistä etenkin huippukulutuksen aikana, tuoton rajoittamista alhaisen tuotantokustannuksen sähköntuottajilta ja fossiilisen energian tuottajilta, johdannaismarkkinoiden rauhoittamista ja kaasun hinnan alentamista.

Energiamarkkinoita vakautettava EU-tasolla

Suomi pitää energiahintojen nousua ja ennusteita ensi talven hinnoista huolestuttavina ja korostaa, että energiamarkkinoita tulee vakauttaa nopealla aikataululla EU-tasolla. Suomi suhtautuu avoimesti erilaisiin vaihtoehtoihin energiahintojen nousun ja markkinoiden epävarmuuden vähentämiseksi. 

Suomi esittää EU-tason toimena sähkömarkkinan teknisen hintakaton asettamista nykyistä tasoa alemmaksi tasolle. Toimenpiteellä tavoitellaan koko järjestelmän vakauttamista sekä hintojen kestävää tasoa tilanteessa, jossa sähköstä on pulaa.

Korkeat johdannaismarkkinoiden hinnat ovat aiheuttaneet kassakriisin myös sähköntuottajille. Sähkön johdannaismarkkinoiden rauhoittamiseksi komission tulisi tarkastella johdannaismarkkinoiden sääntöjä, erityisesti markkinoiden vakuusvaatimuksia. 

Suomelle on tärkeää, että nyt EU-tasolla tehdyt toimenpiteet ovat mahdollisimman tarkkarajaisia ja määräaikaisia. Niistä ei saa aiheutua negatiivisia vaikutuksia vihreälle siirtymälle tai energian toimitusvarmuudelle.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, p. 0295 047 405
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, p. 0295 064 217

 
Sivun alkuun