Hyppää sisältöön

Lakimuutoksilla mahdollistetaan valmistautuminen maakuntauudistukseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2018 13.34
Tiedote

Hallitus esittää muutosta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin. Tarkoituksena on edistää maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen valmistautumista. Muutoksilla mahdollistetaan myös kasvupalvelupilottien käynnistäminen.

– Annamme esityksen nyt, vaikka kasvupalvelulakiesityksen käsittely eduskunnassa on kesken. Teemme tämän siksi, että julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudistamista kasvupalveluiksi ja tulevia maakuntia palvelujen järjestämisessä tulee tukea jo ennen maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen voimaantuloa, korostaa työministeri Jari Lindström.

Kasvupalvelupiloteista tukea työvoima- ja yrityspalvelujen muutokseen

TE-toimiston asiakkaan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä (työnhakijan haastattelu, palvelutarpeen arviointi, työllistymissuunnitelman laatiminen ja seuranta) olisi mahdollista hankkia nykyistä laajemmin palveluntuottajilta. Tavoitteena on käynnistää kasvupalvelupilotteja, joista saatavia kokemuksia tulevat maakunnat voivat hyödyntää, kun ne harkitsevat millaisia ratkaisuja ne tekevät kasvupalvelujen järjestämisessä. Toimintamallien ja palvelukokonaisuuksien pilotointi tukee maakuntavalmistelua.

–On tärkeää, että palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta saadaan kokemusta ja hyviä käytäntöjä niin, että työnhakijoiden ja yrittäjien palvelut voidaan tarjota uudistuksessa entistä joustavammin, ilman katkoja palvelussa ja ennen kaikkea kohtaanto-ongelmaan paremmin pureutuen, ministeri lisää.

Esitetyillä muutoksilla edistetään palvelurakenteen monipuolistumista ja uusien palvelukokonaisuuksien syntymistä. Niillä myös mahdollistetaan vaiheittainen ja hallittu siirtymä uusiin toimintamalleihin maakuntauudistuksessa. Pilotteja valmistellaan alueiden tarpeista lähtien työ- ja elinkeinoministeriön tuella. Tällä hetkellä pilottiaihioita on parikymmentä. Niistä alueet tekevät priorisointia kevään aikana.

Julkista valtaa sisältävät tehtävät säilyvät viranomaisilla

TE-toimisto vastaa jatkossakin työnhakijaksi rekisteröimisestä ja päättää esimerkiksi palkkatuen myöntämisestä ja työnhakijan valitsemisesta työvoimakoulutukseen sekä työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella. Myös työnhakijan työttömyysturvaoikeuteen liittyvät seikat selvittää aina TE-toimisto.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2018. Kokeilujen käytännön toteutus voi kuitenkin alkaa vasta tietojärjestelmämuutosten valmistuttua, aikaisintaan vuoden 2019 alusta.

Hallituksen esitys tem.fi/paatokset

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Jarkko Tonttila, TEM, p. 029 506 0069
hallitusneuvos Tiina Korhonen, TEM, p. 029 504 7076
hallitussihteeri Meri Pensamo, TEM, p. 029 504 7247
vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, TEM, p. 029 504 9084

Jari Lindström aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit
 
Sivun alkuun